อาชีพการทำข้าวเหนียวมูลขายนั้นเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งทำรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ดีทีเดียว  ยี่งถ้าทำแล้วคนกินติดใจ  ชอบในรสชาติ  จะทานทีไรต้องทานเจ้านี้ละก็ร้อยทั้งร้อย  ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างแน่นอน คือการทำข้าวเหนียวมูลขายเป็นอาชีพ  คือ นายแฟ้ม  เทียมเทพ  หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักในนาม ลุงแฟ้ม  ศรีเมืองนนท์ ผู้ซึ่งกว้างขวางในวงการข้าวเหนียวมากว่า  20  ปี  แห่งตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  สามารถติดต่อที่เบอร์ โทร.02-5252937