ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

  ติดต่อ

  แบบสังเกตการทำงาน  

แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียนที่สังเกตได้ตามความ เป็นจริง

         1.นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจซึ่งกันและกัน.............................................................................

         2.นักเรียนมีการพูดจาสื่อสาร  สื่อความหมายที่ถูกต้องชัดเจนอย่างไร  .......................................................................................

         3.นักเรียนมีการช่วยเหลือสนับสนุนพูดให้กำลังใจ ยกย่องสมาชิกในกลุ่มอย่างไร  ..............................................................................

         4.เมื่อเกิดความขัดแย้งภายกลุ่ม  นักเรียนมีการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร   .............................................................................

                                                ลงชื่อผู้สังเกต..................................

                                                  (...............................................)

                                                    ............./....................../............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ หลักสูตร การสอน การวัดผล วิจัยและการนิเทศ

หมายเลขบันทึก: 141287, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 22:06:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แบบสังเกตกระบวนการทำงานกลุ่ม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)