ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คูหาทอง
แบบสังเกตการทำงาน

แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียนที่สังเกตได้ตามความ เป็นจริง

         1.นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจซึ่งกันและกัน.............................................................................

         2.นักเรียนมีการพูดจาสื่อสาร  สื่อความหมายที่ถูกต้องชัดเจนอย่างไร  .......................................................................................

         3.นักเรียนมีการช่วยเหลือสนับสนุนพูดให้กำลังใจ ยกย่องสมาชิกในกลุ่มอย่างไร  ..............................................................................

         4.เมื่อเกิดความขัดแย้งภายกลุ่ม  นักเรียนมีการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร   .............................................................................

                                                ลงชื่อผู้สังเกต..................................

                                                  (...............................................)

                                                    ............./....................../............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ หลักสูตร การสอน การวัดผล วิจัยและการนิเทศ

คำสำคัญ (Tags)#แบบสังเกตกระบวนการทำงานกลุ่ม

หมายเลขบันทึก: 141287, เขียน: 24 Oct 2007 @ 07:13 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)