Assignment ของวิชาเลี้ยงผึ้ง

ฉลากข้างขวดน้ำผึ้ง

วันนี้วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2549 ดิฉันได้รู้จากเพื่อนๆที่เรียนผึ้งว่า อาจารย์ได้สั่งให้พวกเราทุกคนคิดหางาน (assignment) ที่คิดว่าเกี่ยวกับผึ้ง ดิฉันจึงคิดว่าจะทำฉลากติดข้างขวดน้ำผึ้งที่บรรจุน้ำผึ้งไว้เพื่อขาย ดิฉันคิดว่าจะออกแบบที่น่าสนใจจากลูกค้า ดึงดูดความสนใจ ตกแต่งให้สวยงาม และในฉลากนี้จะต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วน

                                          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จังกึมความเห็น (0)