การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยการแจกลูกสะกดคำตามชุดฝึก

ครูโหล
การฝึกอ่านคำ

 

 

 

 

 

นักเรียที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก )

ปัญหา

อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

สาเหตุของปัญหา

1.จำตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้

2.จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้แจกลูกสะกดคำไม่ถูกต้อง

3.แจกลูกสะกดคำไม่ถูกต้องจึงทำให้อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

วิธีแก้ปัญหา

1.ใช้สื่อรูปภาพการจำตัวสะกดที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  (สามารถดูได้ที่  ไฟล์อัลบั้ม)  ตัวอย่างวิธีการจำตัวสะกดในแม่กน  โดยให้ดูรูปภาพที่1. หนูอยู่ในโกน ดังนั้น  ตัว  (น) อยู่ในแม่กน)  รูปภาพที่2.เด็กกดหัวแมว  ดังนั้นตัว (ด) อยู่ในแม่กดเพราะเด็กกดหัวแมว รูปภาพที่3  กบนั่งอยู่บนใบไม้  ดังน้น (บ) อยูในแม่กบ  รูปภาพที่  4 งูอยู่ในกรง  ดังนั้นตัว  (ง) อยู่ในแม่ กง  รูปภาพที่  5 ม้าวิ่งรอบวงกลม  ดังนัน (ม) อยู่ในแม่กม  รูปภาพที 6  ไก่กกไข่  (ก) อยู่ใน  แม่ กก   รูปภาพท่  7. ยักษ์นอนเกยก้อนหิน  ดังนั้น ตัว (ย) อยู่ในแม่เกย  รูปที่ 8  ว่าวลอยอยู่บนท้องฟ้า  ดังนั้น  ตัว (ว)อยู่ในแม่กอว 

(หมายเหตุ)  สื่อที่เร้าใจและตรงกับความต้องการ  จึงจะสามารถช่วยในการจำที่ยั่งยืนของเด็กกลุ่มนี้ได้

  2. การจำเสียงมาตราตัวสะกด  โดยช้ชุดฝึกที่เป็นใบงานดังนี้

    ใบงานที่1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบของคำ  ซึ่งประกอบด้วย  ตัวพยัญชนะต้น  +  สระ  + ตัวสะกดในแม่.....

    ตัวอย่าง    คำ    =   พยัญชนะต้น + สระ   +  ตัวสะกด

                     กาน  =     ก                  +  า       +    น  

                      สิน   =     ส                  +  อิ       +    น  

                      เดน  =     .....               +  .....    + ....  

                      โจน  =     .....               +  .....    + ....  

            ใบงานที่  2  การฝึกจำเสียงมาตราตัวสะกดกดในแม่ กน 

      ตัวอย่าง

 สระ    า    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -อาน

สระ    อิ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -อิน     

สระ    เ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -เอน

สระ    อ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -......

สระ    โ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -........

สระ    แ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -.......

ใบงานที่ 3 การฝึกออกเสียงตามมาตราตัวสะกดในแม่กนตามเสียงพยัญชนะต้น  +  สระ   +  ตัวสะกดในแม่กน

คำว่า         กาน  ครูถามก่อนว่า  คำนี้มีตัวสะกดในแม่ใด  (แม่กน)

เมื่อตอบว่าแม่กนแสดงว่าจำตัวสะกดได้แล้วจึงเป็นการเริ่มต้นของการแจกลูกสะกดคำตามที่ครูโหลได้พัฒนาขึ้นดังนี

  กาน

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-อาน-กอ-อาน-กาน-กอ-อา-นอ-กาน

สิน

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-อิน-สอ-อิน-สิน-สอ-อิ-นอ-สิน

เดน

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-เอน-ดอ-เอน-เดน-ดอ-เอ-นอ-เดน

สอน

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-ออน-สอ-ออน-สอน-สอ-อ-นอ-สอน

...ฯ......

ส่วนการแก้ปัญหา  ข้อ  3  เมื่อจำเสียงมาตราตัวสะกดได้ก็สามารถแจกลูกสะกดคำได้ถุกต้อง และสามารถอ่านคำที่มีตัวสะกดออก

ข้อเสนอแนะ ให้นักเรียนฝึกแจกลูกคำตามครู และก็ฝึกเอง  ฝึกหลายๆเที่ยว  ก่อนฝึกต้องมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทุกครั้งเพื่อจะได้ทราบผลของการพัฒนาการอ่านคำของผู้เรียน  ส่วนแม่กด  กบและแม่อื่นก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันนี้  แต่พึงระวังในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มจะต้องฝึกเป็นรายบุคคลบ  นอกเวลาเรียน  ฝึกตามความพร้อมของผู้เรียน  ใช้เวลาการฝึกทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง  และพึงระลึกเสมอว่าเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาทางการเรียนรู้  ไม่ใช่เด็กปกติ  เขาต้องการความเข้าใจก่อน  จึงจะจดและจำ..... การสอนจะต้องสอนให้เขารู้วิธีหาปลา  ไม่ใช่หาปลาให้เขากิน จิตวิทยาที่เรียนมาควรนำมาใช้กับพวกเขาจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด และรู้ว่าคุณค่าของเรียนว่ามีมากเพียงใด

และผลที่ได้จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  ครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำภาษาไทย โดยวิธีการแจกลูกสะกดคำตามชุดฝึก

คำสำคัญ (Tags)#การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก

หมายเลขบันทึก: 140798, เขียน: 22 Oct 2007 @ 12:33 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 26, อ่าน: คลิก


ความเห็น (26)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับครูโหล

ผมครูใต้น่ะ นักเรียนที่โรงเรียนก็มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกัน ดูใบงานแล้วง่ายดี เข้าใจง่าย แต่ผมสอนภาษาอังกฤษก็สามารถใช้หลักการแบบนี้ก็ได้

เป็นกำลังใจให้ครูโหลน่ะ สู้ต่อไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูโหล

เด็กนักเรียนที่โรงเรียนก็มีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกัน เคยได้สอนเมื่อปีที่แล้ว หมดปัญญาจริง ๆ ค่ะ และก็มีเรื่องฮา ๆ ให้ได้ขำกันตลอดค่ะ ดูใบงานของคุณครูโหลแล้ว เหมือนกับที่ดิฉันฝึกอ่านกันเล่น ๆ สมัยเรียนประถมเลยค่ะ ดีนะคะ จะขออนุญาตนำไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้างจะได้ไหมคะ....ขอเลยละกันนะคะ ขอบคุณค่ะ

บอย
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ผมมีความสนใจในงานของท่านมากจึงอยากจะไดข้อชี้แนะและตัวอย่างงานของท่านเพื่อใชเป็นตัวอย่างและอ้างอิงในการทำงานวิจัยการอ่านสะกดแจกลูก ขอบคุณครับ

อ้อย วัดนิมมานรดี งานวิจัยกรุงเทพ
IP: xxx.90.79.190
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูโหล อ้อยได้นำความรู้ที่พี่ได้กรุณาอธิบายให้รู้สาเหตุของเด็กและได้แก้ไขปัญหาการอ่านของเด็กแต่ยังไม่ค่อยดีรบกวนคุณครูช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูจิราพร
IP: xxx.53.170.80
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความสนใจในงานของท่านเพื่อใช้เป็นตัวอย่างและแนวทางในการสอนการอ่านสะกดแจกลูก

ขอบคุณค่ะ

ครูแต้ม
IP: xxx.172.76.112
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูโหล หนูสอนอยู่โรงเรียนเทศบาลเชียงแสนค่ะ เด็กในชั้นเรียนป.๒ มีปัญหาอ่านไม่ออกตั้งหลายคนเหมือนกัน

ค่ะ พอได้มาอ่านตัวอย่างการวิจัยแล้วน่าสนใจและเป็นประโยชน์มาค่ะ อยากขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณครูด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะคุณครู

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครู 12

ขอบคุณครับที่นำสิ่งที่เป็นปัญหาของครูมาบอก ถ้ามีแบบฝึกคงจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากๆ

ครูโหล
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

แนะนำงานคุณครูที่สนใจครับ..

ไปที่ Google พิมพ์ นวัตกรรมครูโหล 30

ถ้าคลิก หน้าแรก - เป็นขุมทรัพย์เก่าของท่านสุรเดช มูลจันที แต่ให้ครูโหลเฝ้า เพื่อให้ครูทุกคนที่มีใจรักที่จะพัฒนาลูกศิษย์ พร้อมกับพัฒนาตัวครูเอง ครูโหลขอนำแสงสว่างให้คุณครูส่องทางให้ลูกศิษย์อันเป็นที่รักของครู เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม พัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าทันกับนานาอารยประเทศสืบต่อไปครับ แต่ที่ลืมไม่ได้คือ ต้องขอบพระคุณ ท่านคุณครูสุรเดช มูลจันที และคุณครูที่ลงผลงานไว้เป็นวิทยาทานกับพวกเราทุกคน ขอให้ทุกคนที่นำเอาผลงานมาลงไว้ที่ตรงนี้จงรับรู้ว่า ผลงานที่ท่านลงเป็นงานที่ทรงคุณค่าทั้งสิ้นขอให้ท่านจงเจริญก้าวหน้าในอาชีพครูและอาชีพส่วนตัวของท่านตลอดไป ครูโหลขอเฝ้าขุมทรัพย์ไว้ให้ครูทุกคน ที่รักความก้าวหน้าในอาชีพ และต้องการลงเผยแพร่ผลงานก็เชิญเลยครับท่านมีเทคนิกดีๆแบ่งปันให้ครูได้นำไปปรับใช้กับลูกศิษย์ กุศลจะได้เกิดกับตัวท่านครับ ครูโหลดูแลขุมทรัพย์ แห่งนี้ตราบชั่วนิจนิรันดร.....ครับกระผม

โชคดีทุกคน.....ครับ

ครูโหล
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูทุกท่าน

คุณครูที่ต้องการนวัตกรรมครูโหลการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ติดต่อได้สะดวก จะได้ส่งแผ่นซีดี.งานเต็มรูปแบบให้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ ชุดฝึกได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นทั้งการอ่านและการเขียน อยากให้เพื่อนครูที่มีใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กกลุ่มอย่างจริงใจ แจ้งชื่อและที่อยู่ที่ www.kouloo03.blogspot.com หรือที่ [email protected] ด้วยความยินดียิ่ง ครับ....

IP: xxx.172.200.249
เขียนเมื่อ 

ขอแบบฝึกบ้างนะคะ

กมลลักษณ์
IP: xxx.172.200.249
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แบบฝึกบ้างค่ะ

ครูดอย
IP: xxx.31.8.231
เขียนเมื่อ 

ดิฉันกำลังทำชุดฝึกทักษะการอ่านคำภาษาไทยอยู่พอดีคะ เพราะเด็กดอยก็ประสบกับปัญหาการอ่านไม่ออกเหมือน ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนสื่อจากอาจารย์ จะใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อแก้ปัญหาคะ ขอบพระคุณมากคะ..

ครูฝึกสอน
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านข้อความแล้ว

ไอเดียแบบฝึกหัดก็ปิ๊งขึ้นมาในสมองทันทีเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

ครูธารินทร์ โชคะสุต
IP: xxx.89.46.144
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับความคิดใหม่ๆที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ผมก็เป็นครูคนหนึ่งที่พบปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ค่อนข้างบ่อยจะลองนำวิธีนี้ไปใช้

จันศรี วงศรีใส
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ขอแบบฝึกบ้างนะคะ

ครูแดง
IP: xxx.26.130.67
เขียนเมื่อ 

ขอแบบฝึกนักเรียนอ่านออกเขียนไม้ได้

และตัวอย่างเขียนแบบกค.ศ1 2 3 ชำนาญการด้วยคะขอบพระคุณเป้นอย่างยิ่ง จะส่งชำนายการสิ้นเดือน กค 53นี้ค่ะ

ครูโหล
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูผู้ที่สนใจในปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ครูโหลได้เผยแพร่ที่ Google คำว่า ครูโหลสอนอ่านที่หนูรัก

ที่เว็ปของโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า สพป.นม.7 ท่านอนุเคราะห็ มีแบบคัดกรองการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านแม่กอ-กา แบบฝึกอ่านคำที่ตรงตามมาตรา แบบฝึกเขียน แบบฝึกอ่านไม่ตรงตามมาตรา ให้เพื่อนครูได้ศึกาษา และนำไปปรับใช้กับนักเรียนของท่าน คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและครูบ้าง แต่อย่าลืมขอบพระคุณคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ผลงาน ครับท่าน

อัมพร
IP: xxx.204.85.54
เขียนเมื่อ 

<p>เรียนครูโหล ดิฉันเป็นครูคนหนึ่งที่สอนชั้นป.2ซึ่งพอเปิดเทอมใน2เดือนแรกต้องมาแก้ปัญหาเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เผื่อจะแก้พอไปได้ก็ไปเทอม2ต้องสอบLAS อีกในปีกศ.ที่ผ่านมาเด็กสอบภาษาไทยติด-น้อยกว่าของเขตที่ตั้งไว้ส่วนเลข+ขึ้นไปทำให้เราคิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเด็กในห้องก็มากพอสมควรมีตั้งแต่ที่รู้เรื่องและไม่รู้เลยชนิดที่มองแต่หน้าครูแล้วไม่รู้ว่าจะอ่านหรือเขียนอย่างไร ดิฉันมีความสนใจมากทั้งแบบคัดกรอง แบบฝึก ดิฉันอยากได้ขอความกรุณาครูโหลส่งทางอีเมล์ก็ได้นะคะตอนนี้โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วคะ ขอบคุณมาล่วงหน้านะคะ [email protected]

nudcha
IP: xxx.26.184.215
เขียนเมื่อ 

เรียนครูโหล

ดิฉันเป็นผู็บริหารโรงเรียน อยากจะทำห้องเรียนพิเศษ (คลีนิค) สำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน แต่ยังขาดนวัตกรรมที่จะนำมาให้ครูได้ใช้จัดกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหานี้ พอได้อ่านแบบฝึกการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขอครูโหลแล้ว รู้สึกสนใจอยากจะได้เพื่อนำไปให้ครูใช้ฝึกเด็กที่มีปัญหาในปีการศึกษา 2554 นี้ ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ครูได้ช่วยจัดส่งทางเมล์ให้ด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

IP: xxx.52.124.190
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูโหล หนูเป็นครูสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม อยากขอคำแนะนำในการสอน การช่วยเหลือเด็กในการการอ่าน เพราะหนูหวังเสมอว่าจะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ได้ ถ้าครูโหลจะกรุณา รบกวนช่วยส่ง file มาที่ [email protected] ขอบพระคุณมากค่ะ

ครูโหล,
IP: xxx.28.35.169
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้บริหารที่เคารพ ขอความกรุณาแจ้ง Email.ของท่านด้วยครับผมจะจัดส่งไปให้ได้ครับ

รัช
IP: xxx.109.65.200
เขียนเมื่อ 

อยากได้วีซีดีเกี่ยวกับการปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของครูโหลค่ะเพราะหลานกำลังอยู่ชั้นป.1ปีการศึกษา2554 ตอนนี้จำทั้งสระ พยัญชนะไม่ได้ คุณครูก็ให้ทางบ้านช่วยสอนด้วย เด็กก็ไม่อยากอ่าน ตอนนี้ผู้ปกครองกำลังกลุ้มใจมากๆเพราะเขาจะช้าอย่าเพื่อนในห้อง เพื่อนๆเขาผสมสระได้ อ่านได้กันหมดทั้งห้องแล้ว

วัชราภรณ์ อุ่นวิเศษ
IP: xxx.26.178.119
เขียนเมื่อ 

เรียนครูโหล ที่โรงเรียนนักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้หลายคน ทั้งๆที่เรียนชั้นมัธยมแล้ว ดิฉันสอนภาษาอังกฤษ แต่เมื่อเด็กยังอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้จึงอยากช่วยเรื่องภาษาไทยก่อน ขอความกรุณาครูโหลส่งแบบคัดกรอง นวัตกรรม และคู่มือการสอนเพื่อช่วยเด็กกลุมนี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณคาะ ([email protected])

นาย รุ่งโรจน์ ติยะบุตร
IP: xxx.52.191.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครู 12 ท่ีโรงเรียนมีเด็กมีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมสนใจในนวัตกรรมของอาจารย์ช่วยส่งอีเมลให้ด้วยขอบคุณ

เขียนเมื่อ 

เรียนครูโหล ที่โรงเรียนนักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้หลายคน ทั้งๆที่เรียนชั้นมัธยมแล้ว ดิฉันสอนคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเด็กยังอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้จึงอยากช่วยเรื่องภาษาไทยก่อน ขอความกรุณาครูโหลส่งแบบคัดกรอง นวัตกรรม และคู่มือการสอนเพื่อช่วยเด็กกลุมนี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณคะ ([email protected])

ครูศศิธร สิมาพันธ์
IP: xxx.55.227.208
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูโหล โรงเรียนก็มีเด็กมีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกันค่ะ และสนใจในนวัตกรรมของอาจารย์ช่วยส่งอีเมลให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ