การอบรมในวันที่ ๑๒ ตุลาคม เริ่มต้นภาคเช้าด้วยการบรรยายของคุณชนิกา จรจำรัส เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและผู้เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านอาหาร ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเท้า โดยอาจารย์สมเกียรติ มหาอุดมพร

ในภาคบ่ายเราแบ่งผู้เข้าประชุมเป็น ๒ กลุ่ม เรียนรู้เรื่องการประเมินสภาพเท้าและการดูแลเท้า สลับกับเรื่องรองเท้าและอุปกรณ์เสริม รวมทั้งวิธี off-loading ใช้เวลาฐานละประมาณ ๔๐ นาที ผู้เข้าประชุมให้ความสนใจกันดีมาก ไม่เว้นแม้แต่พนักงานโรงแรมที่เข้ามาเมียงมองขอเรียนรู้ด้วย

 

 กลุ่มนี้เรียนเรื่องรองเท้าและเทคนิค off-loading

 กลุ่มนี้เรียนเรื่องการประเมินเท้า ขูดหนังหนา/ตาปลา

ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้ ดิฉันนำ VCD AAR ของงานมหกรรม KM เบาหวาน ความยาวประมาณ ๑๕ นาทีมาฉายให้ที่ประชุมเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ สอนแบบสนุกๆ ก็ได้ ต่อจากนั้นคุณชนิกามาเล่าเรื่องการจัดค่ายเบาหวาน เพราะมีผู้เข้าประชุมบอกว่าอยากรู้เรื่องนี้

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม เราขอปรับเวลาการอบรมให้ยาวไปถึง ๑๒.๓๐ น. แล้วปิดการอบรมแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนจะแยกย้ายกันไป วันนี้เป็นวันที่ให้ความรู้เรื่องอาหาร วิทยากรหลักคืออาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช แม้วันนี้จะเป็นวันเสาร์ แต่ผู้เข้าประชุมยังหนาแน่น บางคนเอาลูกมาด้วย ส่วนที่ขาดหายไปทราบว่าบางคนต้องเรียน (ปริญญาโท) ในวันเสาร์-อาทิตย์ มีอาจารย์จากสถาบันการศึกษามาขอเข้าฟังด้วย

 

 บรรยากาศการอบรมในเช้าวันเสาร์

หลังการบรรยายก็เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยเรียนรู้ตามฐาน ๓ ฐาน ทั้งเรื่องหมวดหมู่อาหาร สัดส่วนอาหาร การนับคาร์โบไฮเดรต การอ่านฉลากโภชนาการ แล้วกลับมารวมกันในห้องใหญ่ ฟังอาจารย์ตอบคำถามอีกครั้ง

 

 กลุ่มย่อยแบบนี้ที่เห็นกันไม่ทั่วถึง

ปิดท้ายด้วย AAR ทุกคนเขียนความต้องการ ความรู้สึก ความเห็นลงในกระดาษรูปหัวใจ ดิฉันให้ออกมาพูด ๒-๓ คน เท่าที่อ่านดูส่วนใหญ่พอใจการอบรมที่มีการทำกิจกรรมแบบนี้ แต่มีความเห็นว่ากลุ่มใหญ่เกินไป และสถานที่ไม่ค่อยอำนวย เพราะต้องต้องจัดห้องใหม่บ่อยๆ และการแบ่งกลุ่มไม่ค่อยชัดเจน

เสร็จงานคุณอ้อย สุวิชาพาพวกเราไปไหว้พระธาตุช่อแฮก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่พิษณุโลก มีเวลาอีกมากก่อนเครื่องบินจะออก เราจึงนัดทีมพุทธชินราชรับประทานอาหารเย็นด้วยกันที่ร้านอาหารเวียดนาม ร้านที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ชมว่าอร่อยมาก เราพบว่าอร่อยจริงและราคาไม่แพงอีกด้วย

 

 มีความสุขกับอาหารเวียดนาม

 

วัลลา ตันตโยทัย