บันทึกของธีรชัย 54

เล่าเรือ่งวัน จ.30 ม.ค.49

งานในวันนี้ที่ทำคือ

ในวันนี้ผมและพี่ชาติชายและทีมงานนักศึกษา  เดินทางไปที่ เซ็นทรั่น ลาดพร้าว  เพื่อติดตั้งบูตประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยพยาบาล  เพื่อใช้ประชาสำพันธ์ ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่  31 ม.ค.-2 ก.พ.49  เป็นการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยพยาบาล เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  งานในวันนี้ที่ทำเป็นการจัดและตกแต่งบูตให้น่าสนใจและมีสีสันน่ามอง  และทดสอบเครื่องเสียงที่จะต้องใช้ในวันพรุ่งนี้   งานในวันนี้ไม่มี่อะไรมากนัก  เพราะเป็นงานที่นักศึกษาและอาจารย์มาช่วยกันทำเป็นส่วนใหญ่  ฝ่ายโสตฯอย่างผมก็มีหน้าที่เช็คเครื่องเสียง  และสนับสนุนความต้องการของท่านอาจารย์ ว่าให้ช่วยนำป้ายไปวางตรงนั้นตรงนี้  และติดตรงนั้นติดตรงนี้  เป็นส่วนใหญ่  งานในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)