บดินทร์47

ล่ากิจ

บดินทร์47

บันทึกวันที่10 มกราคม 2549

 

วันนี้ผมไม่ได้ไปฝึกงานขอลากิจธุระ 1 วันครับ และบอกทางที่ฝึกงานแล้วก่อนหยุด 1 วันครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)