วันนี้ท่านผู้อำนวยการได้ให้ทีมสหวิชาชีพ IT HRD  Facilitator และ PCTบุหรี่ นำเสนอความก้าวหน้า เพื่อติดตาม ให้ข้อเสนอแนะและให้การสนับสนุน   ผมได้มีโอกาสนำเสนอ 2 ทีมในฐานะห้วหน้าที่ม HRD และ ทีมFa โดยมีไฟล์ที่ใช้นำเสนอซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ เลยนำมาลงไว้ให้ Download กันไปอ่านเล่นนะครับ  HRDpresent30_01_49.ppt และ  http://www.gotoknow.org/file/chumpon/Qualityteampresent30_01_49.ppt                             http://www.gotoknow.org/file/chumpon/tobaccoteam.ppt