การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่จังหวัดพิจิตร

            26 ม.ค. 49 ร่วมไปกับคณะของ สสส. นำโดยรองผู้จัดการ ทพ.กฤษฎา เรืองอารีย์รัชต์ เยี่ยมหารือกับผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จังหวัดพิจิตร

            ผู้ประสานงานหลักของจังหวัดพิจิตร คือ คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ แห่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ร่วมหารือได้แก่ ผู่ว่าราชการจังหวัด (อยู่หารือประมาณครึ่งชั่วโมง) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ 16.00 น. ได้ข้อสรุปว่าจะมีการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศจากจังหวัดพิจิตร แล้วไปหารือร่วมกันกับทาง สสส. ต่อไป

             ผู้ว่าราชการจังหวัดมีแผนงานและความคิดน่าสนใจ เช่น “การท่องเที่ยวเชิงธรรมะ” (มีวัดต้นแบบแล้ว 9 วัด) การประยุกต์ใช้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

27 ม.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)