เบรครถชีวิต

มีสติสักนิด จิตจะไปได้ดังหวัง

   
@ อุบายธรรม@

ขององค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
***************

# ไปที่ไหน ก็อย่าลืมพุทโธภายในใจ
ให้พุทโธๆเสมอไป ใจจะสงบเย็น
เป็นสุขอยู่กับตัวตลอดกาลสถานที่ #

# ถ้าทำด้วยความระมัดระวัง ความบกพร่อง แม้มีก็ไม่มาก
ฉะนั้น สติจึงสำคัญและมาอันดับหนึ่ง ปัญญามาที่สอง
การทำบุญตักบาตรเป็นความดี เป็นบุญแก่จิตใจ
เมื่อมีโอกาสพอทำได้เมื่อใด จึงควรทำเสมอ #

# การระวังตัวเองนั้นถูกต้องแล้ว
ส่วนมากมักระวังแต่ผู้อื่น สิ่งอื่นไม่ย้อนมาระวังตัวเอง
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญบ้างเลย จึงมักผิดพลาดอยู่บ่อยๆ
ธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเองจะได้เห็นความบกพร่องของตัวเอง
แล้วแก้ไขไปเรื่อยๆจนสมบูรณ์ได้
จึงขออนุโมทนาด้วยนะ #

# ใจเรา ถ้าเฝ้าสังเกตดูอยู่โดยสม่ำเสมอกับการประกอบกิจทั้งปวง
ย่อมจะมีวันรอบคอบไปด้วยกันกับงาน
ไม่บกพร่องทั้งใจและงาน
จนกลายเป็นความเคยชินต่อการระวังรักษา #

# อันคนภายนอก จากตัวเรานั้น
อย่าถือเป็นประมาณยิ่งกว่าการสังเกตดู ใจ กาย วาจา ของเรา
นี่เป็นจุดสำคัญและจำเป็นมากกว่าสิ่งใด
ปราชญ์ท่านไม่ลืมตัว และวางตนต่อโลกโดยสม่ำเสมอ
เพราะท่านมองดูตัวท่านไปพร้อมๆกับสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัส #

# ดูตัวเองรอบ ดูจิตรอบ ด้วยสติ-ปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอ
ย่อมจะดูคนรอบข้าง รอบเข้าเรื่อยๆ #

# การไปทำบุญ ปกติย่อมไม่ขาดทุน
มีแต่ได้กำไร ทางจิตใจ โดยถ่ายเดียว #

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมคือชีวิตความเห็น (0)