บันทึกของธีรชัย 51

เล่าเรื่องวันพุุธที่ 25 ม.ค.49

งานในวันนี้ดำเนินไปได้อย่างเรียบง่าย  เพราะงานในช่วงนี้ไม่มีให้ทำ  เพราะเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการสอบของนักเรียนพยาบาล  จึงไม่มีการจองและไม่มีการขอใช้อุปกรณ์โสตฯ  งานที่ฝ่ายโสตในวันนี้จึงไม่มีอะไรให้ทำผมและพี่ชาติชายก็ได้แต่นั่งประจำอยู่ที่ห้องโสตตามหน้าที่  ในระหว่างที่ไม่มีงานต้องทำจึง  นำเครื่องมือและอุปกรณ์โสตมาทำความสะอาด  โดยการเช็ดปัดฝุ่น  ทั้งเครื่องฉายแผ่นทึบและอุปกรณ์ต่างๆ  งานในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ  

สิ่งที่ผมทราบในวันนี้ คือฝ่ายโสตฯเป็นฝ่ายงานบริการที่มีหน้าที่ต้องให้บริการหากไม่มีคนมาใช้บริการเราก็ต้องนั่งว่างไปอย่างนี้ทั้งวัน  งานบางครั้งก็หนักบางครั้งวก็เบา  มันเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ขณะฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)