แก้บันทึกฉบับแรก

เรื่องการทำหน้าที่เป็นครูของนักศึกษาทันตแพทย์ เป็นงานที่มีความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักศึกษาในวันนี้ จะเป็นทันตแพทย์ในวันข้างหน้า ต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพและผู้ป่วย การเรียนรู้แบบเลียนแบบของนักศึกษา ไม่ต่างกับแม่ปูและลูกปู ต้องการนักศึกษามีคุณลักษณะอย่างไร อาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้อบรมและสั่งสอน จะต้องมีคุณลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นกัน

สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เขียน คือนักศึกษาชอบเข้าเรียนสาย ไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ทั้งทีผู้เขียนเองก็ไปสอนตรงเวลา ใครมีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ได้ผล ช่วยแนะนำด้วยค่ะ