• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

บันทึกฉบับแรก

แก้บันทึกฉบับแรก

เรื่องการทำหน้าที่เป็นครูของนักศึกษาทันตแพทย์ เป็นงานที่มีความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักศึกษาในวันนี้ จะเป็นทันตแพทย์ในวันข้างหน้า ต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพและผู้ป่วย การเรียนรู้แบบเลียนแบบของนักศึกษา ไม่ต่างกับแม่ปูและลูกปู ต้องการนักศึกษามีคุณลักษณะอย่างไร อาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้อบรมและสั่งสอน จะต้องมีคุณลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นกัน

สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เขียน คือนักศึกษาชอบเข้าเรียนสาย ไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ทั้งทีผู้เขียนเองก็ไปสอนตรงเวลา ใครมีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ได้ผล ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 13853
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

 

หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการของระบบประสาท มีความลำบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมคนที่มีความบกพร่องทางประสาท สัมผัส ได้แก่ ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งได้เป็นประเภทดังนี้
1. โรคของระบบประสาท เช่น ซีรีบรัล พัลซี(Cerebral Palsy) หรือโรคอัมพาต เนื่องจากสมองพิการ โรคลมชัก มัลติเพิล สเคอลโรซีส(Multiple Sclerosis)
2. โรคทางระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ข้ออักเสบ เท้าปุก โรคกระดูกอ่อน โรคอัมพาต กล้ามเนื้อลีบ หรือมัสคิวลาร์ ดิสโทรฟี(Muscular Dystophy) กระดูกสันหลักคด
3. การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด เช่น โรคศีรษะโต เบฟฟิดา(Spaina Bifide)แขนขาด้วนแต่กำเนิด เตี้ยแคระ
4. สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ ได้แก่
4.1สภาพความพิการ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม้ แขน ขาขาด โรคโปลิโอ โรคเยื่อสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส และอันตรายจากการคลอด

 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ

บกพร่องทางร่างกาย หมายถึง  เด็กที่มีความผิดปกติของแขน  ขา  และ/หรือลำตัว  รวมไปถึงศีรษะ  แต่ไม่หมายถึงเด็กที่มีสายตาพิการ  หรือสูญเสียการได้ยิน
บกพร่องทางสุขภาพ หมายถึง  เด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพอันเกิดจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง  ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาเหมือนเด็กปกติ