สรัญญา 59

บันทึกงานย้อนหลัง

27/ม.ค/49

สวัสดีค่ะ...วันนี้มาถึงโรงเรียนวัดสังเวชเวลา07.30 น.มาถึงก็มาหาครูจ้ำที่ห้องโสต ฯ เปลี่ยนวันที่ที่ตารางการใช้ห้องโสต ฯ และเช็คที่แฟ้มการขอใช้ห้องโสต ฯ วันนี้มีใช้ห้องตอนช่วงเช้าและก็ลงมาเข้าแถวกับนักเรียน จากนั้นก็มาอยู่ประจำที่ห้องโสต ฯ คอยให้บริการยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศน์ที่มีการยืมบ่อย ๆ  เช่น ไมโครโฟน ตู้แอมป์เอนกประสงค์ เครื่องเล่นวิทยุ เทป ซีดี แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีรายการยืมคืนค่ะมีแต่มาใช้บริการที่ห้องโสต ฯ

ช่วงเช้า เวลา 08.50 น. มีใช้ห้องโสต ฯ โดย อ.จริยาสอนวิชาสังคมศึกษา และแจ้งจุดประสงค์ขอใช้เครื่องเล่นวีซีดี  และแจ้งจุดประสงค์ขอใช้เครื่องเล่นวีซีดี เพื่อให้นักเรียนชั้น ม. 3/5 ชมวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ใช้เวลาในการชม 50 นาที

และจะต้องเตรียมติดตั้งเครื่องต่าง ๆ ที่ต้องใช้ เช่น เครื่องฉายโปรเจกเตอร์(ไม่ได้ติดตั้งถาวร) เปิดเครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นวีซีดี(ติดตั้งเครื่องไว้ถาวรอยู่แล้วแค่เปิดปิดเครื่อง)และทดสอบระบบการทำงาน ของอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ เช่น เปิดเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ภาพและเครื่องเล่นวีซีดีภาพออกที่จอรับภาพ เปิดเครื่องขยายเสียงเสียงออกที่ลำโพง ในการติดตั้งเครื่องไม่มีปัญหาใด ๆเกิดขึ้นค่ะ

เวลา 10.00 น. ได้รับมอบหมายจากครูจ้ำให้นำแผ่นซีดีกิจกรรม 9  งานเปิดบ้าน(ครูจ้ำได้เลือกรูปภาพไว้แล้วและจดหมายเลขของภาพใส่ไว้ที่กระดาษ A 4)ให้ไปอัดภาพที่ร้านมโนภาพ ร้านอยู่ตรงแถวตลาดเทเวศน์ อัดภาพทั้งหมด 235 ภาพ ขนาด 4x6 ใบละ 3 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 705 บาท ใช้เวลาในการรอประมาณ 45 นาที

ช่วงบ่าย  หลังจากที่ได้ไปอัดภาพและได้รูปภาพมาแล้วก็เขียนข้อมูลรายละเอียดที่หลังรูปทุกภาพโดยเขียนว่า 19 ม.ค. 49 งานเปิดบ้าน  D.9,10  กิจกรรม2/48 ( แผ่นซีดีกิจกรรมแผ่นที่ 9,10  ภาคเรียนที่ 2 ปี 2548)

เมื่อเขียนครบทุกภาพแล้วนำรูปภาพที่ได้ไปเรียงใส่ไว้ที่แผ่นกระดานพลาสติกสำหรับใส่รูปภาพเพื่อนำไปตั้งโชว์มีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาด 4x6 นับได้ตามแนวขวางมี 5 ช่อง ทั้งหมด 4แถว โดยรวมแล้ว 1 แผ่นกระดานพลาสติกจะใส่รูปภาพได้ 25 รูป มีจำนวนทั้งหมด 3 กระดานแต่ว่ามีภาพเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าแผ่นกระดานไม่พอก็เลยต้องหาวัสดุที่ทดแทนกันได้คือหากระดาษแข็งที่มีขนาดเท่ากับแผ่นกระดานพลาสติกทำเพิ่มทั้งหมด 5 แผ่นแล้วนำรูปภาพมาติดโดยใช้เทปกาวติดที่หลังรูปติดเรียงกันเป็นตามแนวขวาง 5 ภาพทั้งหมด 4 แถว

วิธีการเรียงภาพคือเริ่มต้นจากด้านซ้ายบนของแผ่นกระดานพลาสติกโดยใส่ชื่องานเป็นช่องแรกว่า 19 ม.ค. 49 งานเปิดบ้านการเรียนรู้  จากนั้นก็เรียงภาพต่อ ๆ กันไปจนครบ

เมื่อทำเสร็จทุกอย่างแล้วก็นำแผ่นกระดานพลาสติกที่ใส่รูปภาพแล้วนำไปติดตั้งโชว์ที่กระดานบอร์ดที่เป็นตู้กระจกตรงช่องลม(เป็นทางเดินระหว่างตึก2 และ3)ติดตั้งทั้งหมดจำนวน 3แผ่นกระดาน กับอีก 4 แผ่นกระดาษแข็ง วิธีในการติดตั้งก็แค่วางกระดานบอร์ดไว้ในตู้กระจกแค่นั้นเองค่ะและก็ล็อกกุญแจที่ตู้กระจกก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

ประสบการณ์และความรู้ที่ได้ในวันนี้

1.ได้ปฏิบัติงานในส่วนของการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในห้องโสต ฯ จนมีความชำนาญและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะ

2. ในการจัดเรียงรูปภาพนั้นได้ทำงานร่วมกันหลายคน  ได้แก่เพื่อนจากม.รามฯทั้ง 3 คน พี่เค สันและโอ๋

3. ได้เขียนข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ลงบนหลังรูปภาพก็เพื่อมีความสะดวกในการค้นหาว่ารูปภาพนั้นมีที่มาจากตรงไหนเพราะว่ารูปภาพที่นำไปตั้งโชว์นั้นจะมีนักเรียนที่สนใจมาขออัดรูปภาพเพิ่มทำให้ทราบได้เลยว่ารูปภาพนี้มาจากแผ่นซีดีแผ่นที่เท่าไหร่จะได้รู้ถึงที่มาและมีข้อมูลรายละเอียดที่อยู่หลังรูปค่ะ

4. ได้แก้ไขปัญหาขณะที่เกิดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติงานก็คือแผ่นกระดานพลาสติกจะใส่รูปภาพไม่พอหาวัสดุที่ทดแทนกันได้คือหากระดาษแข็งที่มีขนาดเท่ากับแผ่นกระดานพลาสติกทำทั้งหมด 5 แผ่นแล้วนำรูปภาพมาติดโดยใช้เทปกาวติดที่หลังรูปติดเรียงกันเป็นตามแนวขวาง 5 ภาพทั้งหมด 4 แถวทำออกมาแล้วใกล้เคียงกับของเดิมที่มีอยู่

สำหรับการทำงานในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ.....สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)