ขอบคุณพี่ชายขอบและDr.Ka-poom ที่ช่วยแนะนำการทำวิจัยอย่างง่ายๆ

และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการทำวิจัยมากขึ้น ซึ่งได้นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

แต่บางประเด็นยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วยของการใช้ค่าทางสถิติ วึ่งผมเองก็ยอมรับว่าอ่อนในเรื่องนี้

แต่จะพยายามศึกษาเพิ่มเติม

AAR ซะหน่อยเมื่อได้คิดดีและลงมือทำดีแล้ว

ยโสธร ตราด และพัทลุง ระยะห่างไม่ใช่อุปสรรคของการ ลปรร.

ขอบคุณมากครับ