การสำรวจโลมาและวาฬบริเวณแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน

พบโลมาและวาฬทั้งหมด 5 ชนิด คือโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) และวาฬเพชฌฆาตเล็ก (Feresa attenuata)

   การสำรวจโลมาและวาฬโดยการสอบถามข้อมูลจากชาวประมงพื้นบ้าน การสำรวจโครงกระดูกและซากเกยตื้น และการสำรวจทางทะเลโดยเรือบริเวณแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน จากปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2546 – เดือนกันยายน 2547 พบโลมาและวาฬทั้งหมด 5 ชนิด คือโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) และวาฬเพชฌฆาตเล็ก (Feresa attenuata)
โลมาอิรวดี พบเห็นประจำและบ่อยครั้งทั้งจากการสอบถามข้อมูลชาวประมงพื้นบ้าน และการสำรวจตลอดแนวชายฝั่งทะเล โลมาหัวบาตรหลังเรียบพบเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี และวาฬเพชฌฑาตเล็กที่นับว่าเป็นการพบครั้งแรกฝั่งทะเลอ่าวไทย หลาย ๆ พื้นที่ที่พบโลมาและวาฬ คาดว่ามีศักยภาพเพียงพอสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชมโลมาเชิงอนุรักษ์เช่นปากแม่น้ำบางปะกง โดยเฉพาะพื้นที่ปากแม่น้ำ

ที่มา http://www.nicaonline.com/articles10/site/view_article.asp?idarticle=1448
1/2/2549 10:39:53, by สุรศักดิ์ ทองสุกดี
วารสารการประมง
ปีที่ 58 ฉบับที่ 5  เดือน กันยายน-ตุลาคม  หน้า 449

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703ความเห็น (1)

aom
IP: xxx.108.101.135
เขียนเมื่อ 

อยากรู้จักเจ้าโลมาอิรวดีมากเยยอ่ะ

อยากด้ายข้อมูลแต่ม่ายมีคนช่วย

กรุณาตบกลับมาด้ายนะค่ะ