ใช้ KM เป็นเครื่องมือเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

การเข้าไปอ่านทบทวนบันทึกเรื่องการใช้ KM เป็นเครื่องมือคุยกับลูก   ทำให้ผมคิดขึ้นได้ว่า สามารถใช้ KM เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนวิชาจริยธรรม หรือจรรยาบรรณในวิชาชีพได้

เรื่องนี้จำได้ว่าสมัยผมเป็นคณบดีคณะแพทย์มีการเถียงกันมาก ว่าจริยธรรม/จรรยาบรรณสอนได้หรือไม่    หรือว่ามีทางเดียวคือทำให้ดูเป็นตัวอย่าง หรือ role model   

มี อจ. จำนวนมากบอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องสอนในชั้นเรียนไม่ได้    สอนได้อย่างเดียวคือปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง   

แต่ตำราของ WHO บอกชัดเจน ว่าสอนได้    จัดเรียนในห้องเรียนได้   โดยต้องใช้วิธีการหลายอย่าง    อย่างหนึ่งคือนำ Case Studies มาเสนอและอภิปรายร่วมกัน

ถึงตอนนี้ผมนึกออกว่าอีกวิธีหนึ่งคือใช้ KM    ทำ storytelling ให้ทั้ง นศ. และ อาจารย์ เล่าเรื่องที่แสดงตัวอย่างที่ดีของการปฏิบัติที่แสดงความมีจริยธรรม/จรรยาบรรณสูง    และช่วยกันแสดงความเห็นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีผลต่อตัวละครในเรื่อง ต่อวงการวิชาชีพ/องค์กา และสังคมวงกว้าง อย่างไร

อาจารย์ท่านใดมีประสบการณ์การสอนจริยธรรม/จรรยบรรณวิชาชีพ แบบนี้ โปรดนำมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ

วิจารณ์ พานิช

๔ กพ. ๔๙