อวท.พร้อมลุยโครงการ EGAT KM โดยการเชิญวิทยากรด้าน KM จาก GOTOKNOW คือ ดร.ธวัชชัย และ ดร.จันทวรรณ มาบรรยาย เพื่อเป็นการเริ่มต้นการไปสู่ระบบองค์ความรู้ต่อไป