อบรม การใช้บล็อก เพื่อการจัดการความรู้

gotoknow.org

วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 49 ได้มาอบรมเรื่อง การใช้บล็อก เพื่อการจัดการความรู้ โดย อ.กรกฎ เชาวะวณิช ทำให้มีความรู้เรื่องการใช้ blog เพิ่มขึ้น และได้ลองสร้าง blog ใหม่ใน gotoknow.org 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน IT Knowledgeความเห็น (0)