เสียงกังวาลส่งก้องแว่วเสนาะเสียง

ยินสำเนียงหยาดสายน้ำหยดเสียงใส

แว่วสายลมว่าเสียงล้ำสุดอำไพ

บรรเลงไปบนลานปานสำเนียง

     ระเรื่อยเรื่อยลมฉิวริ้วระรอก

ผ่านโตรกซอกแผ่วตรอกซ้อนสะท้อนเสียง

ริ้วใบไผ่ไล้บนแผงแสงสำเนียง

เพราะโอนเอียงเพียงโอนอ่อนผ่อนตามลม

     ออดออดเอียดเสียดสีเสียงซอสาย

หวิวหวิวคล้ายขลุ่เป่าเคล้าผสม

มโหรีพงพนาน่ารื่นลม

หยุดเชยชมฟังเสียงป่าน่าชื่นใจ

     นกน้อยน้อยร้องส่งรับเล่นเสียง

ฟังดังเพียงเสียงประสานส่งเสียงใส

ก้องกังวาลเจื้อยแจ้วร้องเล่นไป

เสนาะใจเสียงเพลงบรรเลงมา

     เป็นเพลงพงปานเพลงทิพย์เสนาะโสต

ยังล่องโลดเเล่นไปในไพรผา

รื่นบรรเลงเพลงพงลอยลมมา

เพื่อสร้างเพลงกล่อมพนากล่อมดวงใจ

     สรรพสิ่ยินเสียงก็ไหลหลง

สรรพเสียงร้องส่งสำเนียงใส

สรรพจิตรื่นลมชมชื่นใจ

สรรพไพร.........มโหรีพงพนา