ข่าวงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

                   อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทางอินเตอร์เน็ต [http://www.dailynews.co.th/each.asp?newsid=78862]      พบข่าวงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ที่ผ่านมา  รายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะ 
 

             ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม เวลา 17.30 น. วันที่ 26 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราช    สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปในงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548 ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ โดยปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 46 ราย จาก  23 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2548 สาขาการแพทย์ได้แก่  ศ.ยูยีน โกลวาสเซอร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาเคมีและอณูชีววิทยา ม.ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

       ส่วนด้านสาธารณสุขได้แก่ ศ.น.พ. ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศูนย์วิจัยมะเร็ง เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รับพระราชทานเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 เหรียญสหรัฐ

          ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสความว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการเเพทย์นั้น  มิใช่จะทำได้สำเร็จได้โดยง่าย ด้วยเป็นงานที่ต้องใช้เวลา เเละความอุตสาหะอย่าง   มาก ผลสำเร็จที่ได้ก็มิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ ที่พากเพียรทำการศึกษาวิจัยจนประสบผลสำเร็จ จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความตั้งใจ เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์อย่างเเท้จริง         ข้าพเจ้าจึงขอเเสดงความยกย่องอย่างจริงใจกับ ศ.ยูยีน โกลวาสเซอร์ เเละ ศ.น.พ.ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในครั้งนี้   การกระทำของท่านเป็นเเบบอย่างอันประเสริฐ ที่จะน้อมนำบุคคลให้เกิดศรัทธา เเละยินดีจะเสียสละกำลังกาย กำลังความคิด ตลอดจนประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อสร้างความสุขความเจริญให้กับมนุษยชาติทั้งมวล.

    นอกจากนี้ ท่านที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่ http://kanchanapisek.or.th/pmaf/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Award

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#การแพทย์#รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

หมายเลขบันทึก: 13718, เขียน: 28 Jan 2006 @ 11:57 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)