จรวจขวดน้ำ จากพื้นฐานสู่นักคิดในอนาคต

ทีมงานจาก อพวช( LINK ) รับของที่ระลึก ในการเข้าร่วมจัดงาน เพื่อ "สร้างสรรค์ แนวคิด พิชิตความฝัน จากนักคิด ประดิษฐ์ จรวจขวดน้ำ เพื่อพัฒนาเป็น นักคิดค้น ประดิษฐ์ ที่เป็นจะกำลังของชาติในอนาคต"

ทีมที่ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ คือ โรงเรียนบุรีรัมย์ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ๖๐ ทีม

โรงเรียนบุรีรัมย์ รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ แม่นยำและยิงไกล

JJ