เวที KM ติดดาว ในภูมิภาค

สคส. ต้องการหาองค์กรร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด

เวที KM ติดดาว ในภูมิภาค


         สคส. กำลังเสาะหาพันธมิตรจัด เวที KM ติดดาว     โดยในเบื้องต้นจะจัดในภูมิภาค    ได้แก่ในภาคเหนือ    ภาคอีสาน    ภาคใต้    ภาคตะวันตก    ภาคตะวันออก   และภาคกลาง (นอกกรุงเทพ)    แต่ละเวทีจะเน้น KM ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงประเด็นเดียว    เช่นภาคอีสานอาจจัดเวที KM ติดดาวของหน่วยราชการ    ภาคใต้อาจจัดเวที KM ติดดาวด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล    ภาคเหนืออาจจัดเวที KM ติดดาวด้านการจัดการป่าชุมชน    เป็นต้น
         หลักการก็คือองค์กรพันธมิตรในพื้นที่ กับ สคส. เป็นหุ้นส่วนกันจัดเวที KM ติดดาว     ร่วมกันลงทุน / ออกแรง     ร่วมกันรับผล
         เวที KM ติดดาวเป็นเวทีเล็กๆ (แต่สูงด้วยคุณภาพ และคุณค่า) ที่มีหน่วยงานที่มีผลงาน KM ระดับ “ติดดาว” ๓ – ๔ หน่วยงานมา ลปรร. ความสำเร็จ และวิธีทำงานไปสู่ความสำเร็จนั้น    โดยผู้มาเล่ามา ๒ – ๓ คนต่อหนึ่งหน่วยงาน    ก็จะมีคนประมาณ ๑๐ คน มา ลปรร. การปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     ดังนั้นเวทีนี้ต้องเป็นเวทีเฉพาะเรื่อง     มี “คุณกิจ” ผู้ปฏิบัติตัวจริงเสียงจริงมาเล่า     ถ้ามากัน ๓ คนต่อหนึ่งหน่วยงาน อาจมี “คุณกิจ” ๒ คน และ “คุณอำนวย” ๑ คน ก็ได้    หน่วยงานและบุคคลเหล่านี้ได้รับการเสาะหา/คัดเลือก และเชื้อเชิญมาร่วม    นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทะเบียน (จ่ายเงิน) เข้าร่วม ลปรร. ด้วย อีกไม่เกิน ๒๐ คน    รวมเป็น ๓๐ คน     มี คุณอำนวย กลุ่ม และ “คุณลิขิต” คอยจดบันทึก “ขุมความรู้” ที่ได้ เอาไว้ใช้งานและเผยแพร่ 
          หน่วยงานที่ผ่านเวทีติดดาว และเป็นดาวจรัสแสงจริงๆ จะได้รับเชิญเข้าร่วม มหกรรมจัดการความรู้ภาค --- (เหนือ   อีสาน   ตะวันออก  ฯลฯ)     และในที่สุดอาจได้รับเชิญเข้ามหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ 
      หน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดเวที KM ติดดาวก็จะค่อยๆ พัฒนาตนเอง เป็นผู้นำ หรือหน่วยงานขับเคลื่อนเครือข่าย KM ในภาคนั้นๆ     แต่ที่สำคัญกว่า   การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดเวที KM ติดดาวจะเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มาก    เพราะเป็นการเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีความสำเร็จสูงในการทำ KM    และจะได้หน่วยงานเหล่านั้นในการขับเคลื่อนเครือข่าย KM ในภาคนั้นๆ ต่อไป   
      นี่คือหนึ่งกลไกการทำงานของ สคส. ในการขับเคลื่อน KM แบบ area – based
      องค์กรใดสนใจจัด   โปรดติดต่อ สคส. ครับ    เราคาดว่าจะจัดให้เสร็จหมดทุกภาค ภายในเดือน มีค. หรือ เมย.
วิจารณ์ พานิช
๒๗ มค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (12)

JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์หมอวิจารณ์ ที่นับถือ

ศูนย์บริการวิชาการ ม.ข ยินดีรับใช้ครับ หาก สคส ไว้วางใจ ทีม KKU_KM ได้สร้างเครือข่ายไว้บ้างครับ

JJ

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ลองเสนอร่างความคิดได้ไหมครับ ว่าจะจัดเรื่องอะไร    เชิญหน่วยงานไหนมาบ้าง    เป็น KM ติดดาวสักกี่ดาว (1 - 5)   มีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร  

ผมมองว่า สคส. เข้าไปร่วมจัดครั้งเดียว    ต่อไป มข. น่าจะจัดเองสำหรับภาคอีสาน    เป็นกิจกรรมที่เลี้ยงตัวเอง    หรือทำกำไรนิดหน่อย    เมื่อ มข. จัดเอง สคส. ยินดีส่งคนไป "จับภาพ" ครับ

วิจารณ์ พานิช

JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์

 ขณะนี้เรื่องที่จำเป็นที่สุด คือ "การใช้ KM เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร"

 ผมเรียนเสนอว่าอาจทำการ "ลปรร" ได้หลายกลุ่มครับ

 ๑.กลุ่มจังหวัด ( link1 ร้อยเอ็ด )

 ๒.กลุ่มองค์กรย่อยๆ ( Link2 )

 ๓.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Link 3 HA_KM )

 ๔.กลุ่มชุมชนต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการ SME ( Link4 )

ขออนญาต เรียนเบื้องต้นครับ ทางอีสานน่าจะเน้นกลุ่มที่ ๑ อย่างที่ท่านอาจารย์เสนอไว้ครับ

JJ

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ ลองเสนอมาเลยว่าจะเลือกหน่วยงานอย่างไร   จัดเวทีอย่างไร    อย่าลืมว่าต้องเป็น KM ติดดาวนะครับ

วิจารณ์ พานิช

JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ที่นับถือ

 ประเด็นที่หนึ่งผมเสนอให้เลือกหน่วยงานระดับจังหวัดครับ

 ประเด็นที่สองวิธีการคัดเลือก ดูจากความก้าวหน้าของการพัฒนาการ ซึ่งน่าจะให้จังหวัด เสนอมา ว่า หน่วยงานนั้นๆมี Best หรือ Good Practice ในประเด็นอะไร เช่น พัฒนาคน พัฒนางาน หรือ พัฒนาองค์กร

 ประเด็นที่สาม เวทีการ "ลปรร" น่าจะจัดสักสองครั้ง ดู "ความก้าวหน้า (จริง) น่ากว่าจะจัดครั้งเดียวแล้วตัดสิน" โดยห่างกันสามเดือน หากเริ่มครั้งแรก เดือนมีนาคม และ อีกครั้งเดือนมิถุนายน

 ประเด็นสุดท้าย กรณีที่ไม่ได้ "หน่วยงาน ติดดาวจริงๆ" ผมเสนอ "การสร้างเวทีการเรียนรู้ ระดับภูมิภาค" เพื่อเป็นการ "ให้กำลังใจกับจังหวัด หรือ หน่วยงาน" คล้ายๆ Regional Forum ของ HA ที่ท่านอาจารย์ได้ไปทุกๆปีครับ จะได้เป็นการพัฒนา "การนำการจัดการความรู้มาสู่จังหวัดครับ"

เรียนท่านอาจารย์ชี้แนะครับ

จิตเจริญ

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ทีมของอาจารย์ต้องไปหาข้อมูลมาก่อนครับว่า

 ๑. เรื่องใดจึงจะมี ทีมติดดาวจริงๆ สำหรับภาคอีสาน

 ๒. ทีมติดดาวอยู่ที่ไหน   มีผลการดำเนินการ KM อย่างไร  เพื่อเลือกมา ลปรร.

 ๓. ต้องมีวิธีการทำให้หน่วยงานที่ได้รับเลือก รู้สึกว่าเป็นเกียรติ   ดังนั้นเราต้องพิถีพิถันในการเลือก

 ๔. ต้องเลือก issue เดียว    สคส. จะร่วมทำครั้งเดียว (ราไม่มีกำลังครับ)   ส่วนจะมีเวที follow-up ทางทีม มข. ย่อมทำได้เอง    จะ follow-up กี่ครั้งก็แล้วแต่อาจารย์เห็นเหมาะสม

วิจารณ์ พานิช

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์

 รับทราบครับ บ่ายนี้ผลจะเชิญทีมงาน  "ลปรร เพื่อดำเนินการ เบื้องต้นครับ"

จิตเจริญ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์

 รับทราบครับ บ่ายนี้ผลจะเชิญทีมงาน  "ลปรร เพื่อดำเนินการ เบื้องต้นครับ"

จิตเจริญ

ชาตรี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์วิจารณ์ และท่านอาจารย์จิตเจริญ

แค่คิดก็สนุกแล้วครับ

ยิ่งอ่านก็ยิงซึ้งว่า KKU-KM คึกคัก

ที่น่านฟอร์มทีม KM แต่ลองจับเรื่องวัฒนธรรม

เป้าคือจะประมวลวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์บอกความเป็นน่าน

เฉพาะเรื่องพระเครื่อง พระพุทธรูปไม้ก็เป็นเรื่องลึกเรื่องซึ่งแล้วครับ Tacit K เยอะแยะ

แต่ออกตัวไว้ก่อนนะครับ ยังไม่พร้อมเป็นเจ้าภาพภาคเหนือ แต่ถ้าจัดละแวกบ้านเฮา น่านจะไปแจมด้วย

รักและเคารพ

ชาตรี เจริญศิริ สำนักกิจการพิเศษ รพ.น่าน

JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน อาจารย์หมอวิจารณ์

ทีมอนุ กก KKU_KM ประชุมเมื่อวาน รับในหลักการที่จะ "เสาะหา หน่วยงานราชการ มาติดดาวครับ" จะเรียนนำเสนอ กก ชุดใหญ่ที่รองอธิการบดี รังสรรค์ เพื่อให้ความเห็นชอบครับ

จิตเจริญ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามความก้าวหน้าครับ

 ไม่ทราบว่าภูมิภาคอื่นๆมีความก้าวหน้าหรือไม่ครับ ทีม KKU_KM กำลังรวบรวมติดตาม "จังหวัด หรือ หน่วยงาน ที่เคยสร้างเครือข่ายอยู่ครับ"

JJ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
กราบเรียน อาจารย์หมอวิจารณ์ ทีมงานขอนแก่นจะลองจัด "ลปรร" วันจันทร์ ที่ ๒๗ ก.พ นี้ครับ Link