EPILOGUE KKU INNOVATIO 2006 (2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บริการวิชาการแบบสหสาขาวิชาชีพ

ชาวต่างชาติและงานสหสาขาวิชาชีพ

ผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศ กำลังสอบถามงาน "บริการวิชาการ ด้วยทีมงานสหสาขาวิชาชีพ" โดยเน้นพื้นที่และชุมชนเป็นฐาน" น่าเสียดายที่คณาจารย์ มาเยี่ยมชม เพื่อ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์ ตรง ซึ่งกันและกัน น้อยกว่าที่คาดหวังไว้"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)