blog

  ติดต่อ

  วันนี้มีสัมมนาเรื่อง blog   
 
วิวัฒนาการด้าน web blog ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของ Web ซึ่งทำให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในผู้ผลิต web ดังที่ semantic web ได้ปรากฏขึ้นใช้งาน ซึ่งมีคำถามเกิดขึ้น 2  ข้อ ดังนี้
1. blog ได้เข้ามามีบทบาทใน semantic web ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
2. การทำ blog โดยทั่วไปได้กระตุ้นการเติบโตของ semantic web หรือไม่
จากคำถามเหล่านี้ได้มีคำตอบเพื่อยืนยันและเสนอความคิดเห็นที่จะนำ blog เข้ามาเป็นส่วนสำคัญใน semantic web รวมทั้งการขยาย RSS และรูปแบบ XSL เพื่อแสดงว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน seminaronblog

หมายเลขบันทึก: 13723, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-11 11:45:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)