วันนี้วันตรุษจีน มาเข้าร่วมอบรม blog  มีคนอบรมทั้งหมด 8  คน มาจากหลายๆที่ หลายสถาบัน