OKM-8 : ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Office KM

ภาพ การจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์
 

 

 

รศ.มาลินี ธนารุณ (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์)
มาเกรินนำให้ก่อนเริ่มกระบวนการ

 ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ)
มาเป็นกำลังใจให้กับชาว OKM

 

 

      รศ.มาลินี ร่วมทำสมาธิด้วย

   ช่าว OKM ทุกคน ทำสมาธิก่อนเริ่มลปรร.

 

 

 บรรยากาศลปรร. ของกลุ่ม OKM 2

  บรรยากาศของกลุ่ม OKM 3

 

 

 บรรยากาศการลปรร. ของกลุ่ม OKM 5

 บรรยาการศการลปรร. ของกลุ่ม OKM 4

   

 บรรยากาศการลปรร.ของกลุ่ม OKM 1

ทีมคุณลิขิตของสหเวชฯ กำลังบันทึกข้อมูลลง Blog 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ อ.บอย สหเวช
  • เยี่ยมมากเลยครับ
  • ขอบคุณมากครับที่นำมาแลกเปลี่ยน
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณวีรยุทธ P

  • ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจการทำงานตลอดครับ