ไพลิน เรืองนามกิจ 46311809

-

รู้ จั ก ชั น โ ร ง กั น ห รื อ ยั ง ?

เมื่อพูดถึง ชันโรง  น้อยคนนักที่จะรู้จัก
โดยเฉพาะเด็กๆ กทม.แล้วยิ่งนับคนได้เลย

แล้ว ชันโรง คืออะไร?
ชันสำหรับยาเรือ หรืออุดรูรั่วในเรือ หรือโรงเก็บชัน...
คำตอบคือผิดหมดทุกข้อ

ครองครัวของเรา
ครอบครัวของเราก็เหมือนกับ ผึ้ง
คือมีนางพญา ผึ้งงาน(ชันโรงงาน) และตัวผู้

ชันโรง คือแมลงผสมเกสรตัวเล็กๆ จัดอยู่ในสัตว์จำพวกผึ้ง
ซึ่งมีวิวัฒนาการสูงกว่าผึ้งป่า และผึ้งหึ่ง
นอกจากนี้ ชันโรง ยังให้น้ำผึ้งได้อีกด้วย

น้ำผึ้งและเกสรของชันโรงยังมีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วๆไป
เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า
รังของชันโรงก็หายาก และมีปริมาณน้ำผึ้งน้อย

นักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญกำลังศึกษาตัวอ่อนในรังของเรา

ชันโรง เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกผึ้งที่ไม่มีเหล็กใน stingless bee
ซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

รังของผม
พวกเราทำรังอยู่ในโพรง
ของต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่

ภาคเหนือเรียก ชันโรงตัวเล็กว่า ขี้ตังนี หรือขี้ตึง
ถ้าตัวใหญ่เรียกว่า ขี้ย้าดำ ถ้าเป็นชันโรงยักษ์ เรียกว่า ขี้ย้าแดง
ภาคใต้เรียกรวมกันหมดว่า แมลงอุง
ถ้าไปที่ตะวันออก เรียกว่า ตัวชำมะโรง หรืออีโลม
ส่วนภาคตะวันตก เรียกว่า ตัวตุ้งติ้ง หรือติ้ง

ขี้ย้าแดง หรือ ชันโรงยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งค้นพบในประเทศไทย
และนับว่าเป็นข่าวที่สำคัญในเชิงนิเวศวิทยาเลยทีเดียว

บทบาทและความสำคัญของ ชันโรง
นอกจากจะให้น้ำผึ้งที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว
ยังช่วยในการผสมเกสรให้ทั้ง พืชปลูก และพืชป่า
ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการเกษตร และการขยายพันธุ์ไม้ในป่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)