บันทึกนี้อยากแนะนำพันธ์ไม้พื้นเมืองของไทยเราซึ่งปัจจุบันบางคนแทบไม่รู้จักแล้ว ยิ่งเด็กรุ่นใหม่คงไม่ต้องพูดถึงเลย.....ผลนำมาบริโภคได้                                                  

ส้มแก้ว.....มั่นใจว่าปัจจุบันมีปลูก

อยู่แหล่งเดียวในประเทศไทยซึ่ง

เป็นแหล่งปลูกดั้งเดิมมากว่า 100 ปี

คือจังหวัดสมุทรสงคราม ปลูกร่วมกับ

ไม้ผลอื่น เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่ ขนาดผล

เฉลี่ย 3 ผล/ก.ก. เมื่อสุกเต็มที่ผิวสีเหลือง รสชาดหวานติดเปรี้ยว ชาวจีนนิยมนำไปเซ่นไหว้.........ราคาที่เคยซื้อ 60  บาท/ก.ก.เคยนำไปปลูกที่จังหวัดพัทลุงเจริญเติบโตดีแต่ให้ผลผลิตสู้ที่สมุทรสงครามไม่ได้  ผลเล็ก

 

ชมพู่น้ำดอกไม้.....ที่เคยเห็นมี 2 สาย

พันธุ์คือชนิดผลใหญ่ และผลเล็ก

เมื่อสุกมีกลิ่นหอมเย็น รสชาดหวาน

.....เกษตรที่สมุทรสงครามขาย

150 บาท/ก.ก.

 

 

ชมพู่มะเหมี่ยว.........สีสวย ให้ผลดก ระยะที่บริโภคอร่อยต้องมีผิวสีออกคล้ำดำ......รสชาดหวานอมเปรี้ยว