Version ล่าสุดของ NUKM LOGO ที่คุณโอ (รัตน์ทวี อ่อนดีกุล) แห่ง QAU ช่วยแก้ไขให้ เป็นดังแสดงข้างล่าง

          อยากให้ช่วยกัน Comment ก่อนที่จะนำไปใช้กับ "เสื้อสามารถ" ครับ เป็นเสื้อ Jacket แขนยาว สีเทา คอปกและขอบในของแขนเสื้อจะมีสีแสด

          NUKM LOGO จะอยู่ที่อกเสื้อด้านซ้าย

          ด้านหลังเสื้อจะมีข้อความดังแสดงข้างล่าง (สีแสด)

          การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          GotoKnow.org/nuqakm

          กรุณาช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ก่อนจะออกมาเป็น "เสื้อสามารถ" จาก NUKM ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร