ความเห็น 10749

NUKM LOGO และเสื้อสามารถ

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.117
เขียนเมื่อ 
  • ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นครับ...
  • รูปแกนคล้ายกับพายุ tornado สีรุ้งไปส้มๆ ดูทันสมัย และสื่อสารได้ดีมากๆ
  • คำ "ความรู้" กับ "ลปรร." นี่คนนอก (outsiders) คงจะดูแล้วไม่เข้าใจ ถ้าเราใช้คำที่สื่อกับคนนอกได้ด้วย ตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดตัวให้ Nukm เป็นที่รู้จัก เกิดเครื่องหมายการค้าหรือ brand name ได้ดีขึ้น
  • คำ "NUKM" ข้างล่าง เสนอให้ใช้อะไรที่ click & link ได้เลย ถ้าคนนอก (outsiders) เห็น จะได้เผยแพร่ชุมชนวิชาการนี้ออกไป หรือถ้าคนในเห็นก็อาจจะเข้ามาร่วมชุมชนวิชาการได้ในอนาคต เช่น www....... ฯลฯ ที่เปิด internet เข้าชมได้เลย อะไรทำนองนี้
  • ขอขอบพระคุณชุมชม nukm และสมาชิกทุกท่าน