ความฝันที่อยู่ไกล

คุณภาพไม่ใช่ความฝัน

ความฝันที่อาจอยู่ไกล

          ความหวัง ความฝัน เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกัน ความหวังของเราถ้าไม่สำเร็จก็คงเป็นแค่ความฝัน ดังนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะให้ความหวังของเราไม่เป็นแค่ความฝัน บางคนที่บรรลุตามที่หวังก็ถือว่าบรรลุความสำเร็จ ก็ไม่เรียกว่าเป็นความหวังต่อไป หากเราคาดหวังใหม่เปลี่ยนเป้าหมายจากสิ่งที่บรรลุเป้าหมายมาเป็นความคาดหวังใหม่และทำให้สำเร็จอีกก็ถือว่าเราได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีคนถามว่าทำคุณภาพเมื่อไหร่ถึงจะสำเร็จ คงไม่มีคำตอบที่ตายตัวเพราะสิ่งที่ดีที่สุดเป็นอุปสรรคของสิ่งที่ดีกว่า คุณภาพคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีอะไรที่ดีที่สุดสำหรับการทำคุณภาพ ไม่มีจุดพักที่ตายตัว แต่เราคงได้มีโอกาสเดินทางไปในจุดที่ชมวิว ชื่นชมกับความปลอดภัยของผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของเรา และขยายไปสู่ชุมชนที่กว้างออกไป เมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าการทำคุณภาพเหมือนความฝันเมื่อตื่นขึ้นมาจากความฝัน และพบว่าความจริงแล้ว งานคุณภาพ มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนวิถีชิวิตของการทำงาน คิดว่าสิ่งที่ทำคงไม่ใช่คุณภาพที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

สงสัยความฝัน..อยู่ไกล..เหมือนครูอ้อยมั้งคะ