การลาบวช

คุณนิตได้รับคำแนะนำมาว่า ให้ใช้การลาพักผ่อนแทนการลาบวช ก็แปลกดีอยู่เหมือนกันที่ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ แต่ผู้ชายไม่มีสิทธิในการลาบวช

     เรื่อง การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยขณะนี้ มีหลายระเบียบที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ต้องให้ความสนใจ เพราะมีทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผมเรียกว่า ข้าราชการสายพันธ์ใหม่

      วันนี้มีน้องในสำนักงานเลขานุการ ยื่นใบลาที่เจ้าหน้าที่บุคคล (คุณนิตยา รอดเครือวัลย์) และถือใบลามาคุยกับผมบอกว่า คุณจักรพงศ์ ซึ่งเป็นนายช่างเทคนิค ขอยื่นใบลาพักผ่อน 10 วัน ช่วงเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 49  ผมเองก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า ทำไมลาพักผ่อนตั้ง 10 วัน คุณนิตบอกกับผมว่า จักรเขาเป็นพนักงานราชการ ไม่มีสิทธิในการลาบวช เนื่องจากมีประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) ข้อ 4 เขียนไว้ว่า

        พนักงานราชการมีสิทธิการลา ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (ขอเขียนโดยสรุป)

  • การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
  • การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน
  • การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน 10 วัน
  • การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ สำหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
  • การลาเพื่อรับราชการทหาร

      คุณนิตได้รับคำแนะนำมาว่า ให้ใช้การลาพักผ่อนแทนการลาบวช ก็แปลกดีอยู่เหมือนกันที่ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ แต่ผู้ชายไม่มีสิทธิในการลาบวช ให้ใช้ลาพักผ่อนแทน เจ้าหน้าที่บุคคลที่อ่าน Blog นี้ ลปรร.กันได้นะครับ เพราะตอนนี้ระเบียบงานบุคคลค่อนข้างเยอะ มีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มในมหาวิทยาลัย ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้กันไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (4)

jet
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการสายพันธ์ใหม่โปรดทราบ

อ.หนึ่ง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ผมว่ามันขัดๆ กลับหลักพุทธศาสนา และการเป็นศาสนิกชนที่ดีนะครับ การลาบวช การลาไปแสวงบุญ น่าจะเป็นสิทธิของ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างบริษัท ที่น่าจะพึงได้สิทธินั้นนะครับ
sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

คุณบอยครับ

พนง.ราชการลาคลอดได้ 90 วันครับ

พยายามหาดูให้เหมือนกันว่าทำไมถึงลาบวชไม่ได้    ไปอ่านเจอสาระสำคัญแนวทางในการดำเนินการเรื่องระบบพนักงานราชการ (ตามเวบแนบ)

http://www.dld.go.th/person/gov%20officer/summary.pdf

พออ่าน ๆ ดูแล้วเหมือนว่าลักษณะตำแหน่งดังกล่าวเป็นการจ้างที่ลักษณะคล้าย ๆ ลูกจ้างชั่วคราว แต่เราไม่เรียกชื่อนั้น เป็นลักษณะลูกจ้างของหน่วยงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแต่มีสัญญาจ้าง  ซึ่งสิทธิ์ในการเบิกต่าง ๆ ก็ผลักเข้าประกันสังคม ประมาณนั้น  และคิดว่าในการจัดทำระเบียบดังกล่าวอาจมีที่มาที่ไป  ถ้าเป็นไปได้ น่าจะตั้งประเด็นถามไปทาง.....น่าจะเป็นอะไรดี....ก.พ.ร. ,กระทรวงการคลัง ...หรือ.....ว่า พนง.ราชการไม่ได้รับสิทธิ์ในการลาบวชเพราะอะไร???

 

อยากทราบเหมือนกันค่ะ (แล้วจะหาข้อมูลให้อีกทางหนึ่ง) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังไม่มีพนง.ราชการเลยครับ จะศึกษาดู

 

สมพร

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณสมพรที่ช่วยตรวจความถูกต้องให้ครับ