GotoKnow ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน

ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดติวเข้มให้ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจ ฝึกเป็น "คุณลิขิต" เพื่อ "หัด "ลปรร" "B2B"

JJ