สรุปการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตำบลกะหรอ

ประจำเดือนมกราคม 2549

          วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตำบลกะหรอ ประจำเดือน มกราคม 2549 เวลา 13.00 น. ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน คณะกรรมการเครือข่าย 15 คน (จาก 9 หมู่บ้าน) และผู้ช่วยวิจัยโครงการกะหรอ 1 คน และทีมหน่วยจัดการความรู้ 2 คน (หนู KM)

ซึ่งหัวข้อหารือในวันนี้มี 3 เรื่องด้วยกันคือ

  1. การฝึกอบรมคณะกรรมการ
  2. การเงินเครือข่าย
  3. การให้สวัสดิการวันละ 1 บาท

ข้อสรุปที่ได้ก็คือ

          การฝึกอบรมคณะกรรมการ จะทำการรับสมัครผู้สนใจที่จะฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 15 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 5 วัน โดยจะทำการฝึกอบรมวันละ 3 ชั่วโมง ซึ่งวันที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะเลือกวันที่ไม่ตรงกับวันทำการของหมู่บ้านใด โดยเลือกเอาวันที่ทุกคนว่างตรงกัน และไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานหลัก (กรีดยาง) จะเข้ารับการฝึกอบรมเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ซึ่งสถานที่ในการฝึกอบรมนี้จะต้องประสานอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งแรกคงจะทำการอบรมใน ม.วลัยลักษณ์ และส่วนวันต่อไปอาจจะหมุนเวียนตามหมู่บ้านแล้วแต่ความเหมาะสม

ส่วนวิทยากรที่จะเชิญมานำกระบวนการ ประกอบด้วย

คุณจำนงค์ แรกพินิจ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณภีม ภคเมธาวี หัวหน้าหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

คุณจำนงค์ หนูนิล อาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คุณประมวล วรานุศิษฎ์ นักวิชาการจากพัฒนาชุมจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องที่จะอบรมประกอบด้วย 4 เรื่องด้วยกันคือ

  1. ความรู้เรื่ององค์กรการเงินชุมชน ประวัติความเป็นมา
  2. ฝึกกรรมการเป็นวิทยากรกระบวนการ
  3. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ/การบัญชี/คอมพิวเตอร์/ระบบเอกสาร
  4. เรื่องตัวชี้วัดแต่ละกองทุน และคิดแผนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจกับสมาชิก

การเงินของเครือข่าย

ตอนนี้ตำบลกะหรอ ได้จัดสรรเงินออกเป็น 4 บัญชีด้วยกันคือ

*  บัญชีเครือข่าย มีเงินคงเหลือ 40,000 บาท (เป็นเงินโครงการวิจัย)

*  บัญชีแผนแม่บทชุมชน มีเงินคงเหลือ 9,000 บาท (เป็นเงินสนับสนุนเครือข่ายตำบลจากอำเภอ 10,000 บาท แต่ใช้จ่ายไปแล้ว 1,000 บาท)

*  บัญชีเครือข่ายเรียนรู้ มีเงินคงเหลือ 35,000 บาท

*  บัญชีสวัสดิการวันละ 1 บาท มีเงินคงเหลือ 162,126 บาท

การให้สวัสดิการวันละ 1 บาท ส่วนในเรื่องนี้จะเชิญ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว มาเป็นที่ปรึกษาให้ในการจัดสรรการใช้จ่ายเงิน โดยจะยึดสงขลาเป็นหลักและจะผสมผสานแนวคิดของตราดลงไปด้วย

          ซึ่งนอกเหนือจากนี้ที่ประชุมก็ได้ปรึกษาหารือเรื่องที่ทำการของเครือข่ายว่าจะหาเงินมาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ทำการที่เหมาะสมและมีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน นี่ก็เป็นแผนการคร่าว ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สรุปการประชุม

หมายเลขบันทึก: 13475, เขียน: 26 Jan 2006 @ 16:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)