วันนี้มาถึงที่โรงเรียน 8.00 นใหลังจากนั้นก็ทำการดูแลนักเรียนเข้าแถวตามปรกติ แล้วก็ขึ้นไปช่วยอาจารย์แยกข้อสอบ วันนี้เป็นการสอบวันสุดท้าย ก็ทำการคุมสอบเหมือนทุกวันคือช่วยเก็ช่วยแจกข้อสอบ และส่งข้อสอบให้ ห้องวิชาการ แต่การส่งข้อสอบให้ห้องวิชาการวันนี้มีปัญหานิดหน่อยครับคือจำนวนข้อสอบไม่ตรงกับจำนวนที่เขียนไว้หน้าซองเนื่องจากมีนักเรียน 1 คนไม่ได้สอบ จึงต้องขึ้นไปให้อาจารย์เซ็นยืนยันว่านักเรียนหายไปไหน วันนี้ก็มีแค่นี้ครับ