ผู้เขียนชอบดูน้ำฝน พอดูฝนตกแล้วคิดถึงชาวไร่ ชาวนา กลิ่นโคลน สาบควาย(สมน้ำหน้าโดนสาปเสียเลย) วันนี้ฝนตกลงมามากเลย แต่งานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกยังไม่เรียบร้อย เลยต้องรีบปั่น

 

  จากข้อมูลบอกว่า พระพิรุณหรือพระวรุณนี้ คนไทยนับถือกันมาแต่โบราณกาลด้วยเป็นเทพเจ้าแห่งฝน ผู้บันดาลความชุ่มฉ่ำสู่พื้นโลก ในคัมภีร์ไตรเภทว่าเป็นโอรสองค์โตของ พระกัศยปเทพบิดร กับพระนางอทิติเทพมารดร ทรงมีพระเชษฐาร่วมพระบิดาพระมารดาเดียวกันอีก ๗ องค์ ซึ่งรวมพระอินทร์และพระอาทิตย์เข้าไปด้วย ดังนี้ 


 ๑.พระวรุณาทิตย์(พระพิรุณ Rain)  ๒.พระมิตราทิตย์ ๓.พระอริยมนาทิตย์  ๔.พระภคาทิตย์  ๕.พระองศาทิตย์ ๖.พระอินทราทิตย์(พระอินทร์ Indra) ๗.พระธาตราทิตย์ ๘.พระสุริยาทิตย์(พระอาทิตย์ Sun


  ผู้อ่านจะเห็นได้ว่าทุกองค์มีคำว่าอาทิตย์อันหมายถึงเกิดจากนางอทิติต่อท้ายนามทุกพระองค์ แต่พระอาทิตย์ที่หมายถึงดวงตะวันซึ่งเป็นเทวดานพเคราะห์ คือพระสุริยาทิตย์โอรสองค์ที่แปด

       

   รูปลักษณ์ของพระวรุณาทิตย์ (พระพิรุณ)มักเป็นเทพเพศชายที่งดงามมาก มีผิวกายสีต่างกันไปตามคติ เท่าที่รวบรวมได้มี ๕ นิมิต ดังนี้
  ๑.กายสีเมฆหมอก(เทา)ทรงเครื่องประดับสีเหลือง  ๒.กายสีขาว ทรงเครื่องประดับสีเขียวมรกต  ๓.กายสีแดง(ตามตำราของ ธิเบต เพราะเป็นวงศ์พระอาทิตย์)  ๔.กายสีขาว ทรงเครื่องประดับมุก   ๕.กายสีขาวทรงเครื่องประดับทอง 

    

    

  จะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าทรงมีกายสีขาว ตามคัมภีร์ของมหายาน เพราะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เทวรูป หรือตราสัญลักษณ์ของพระพิรุณนั้น มักนำมาจากนิมิตที่ ๕ ซึ่งมีสองกร กรขวาทรงพระแสงดาบหรือพระขรรค์ชัย กรซ้ายปางประทานอภัย(วรท) แต่บางแห่งว่ามี ๔ กร หรือ ๖ กร ในพระหัตถ์ถือ อาโภค(ร่มรูปร่างคล้ายเศียรนาค) , บ่วงนาคราช(นาคขดในลักษณะเป็นบ่วง ใช้คล้องบุคคลกล่าวเท็จไปลงทัณฑ์) (น่าจะมาจับแถวบ้านเราในกรุงเทพมหานครบ้างเหนอะ), คนโทหรือหีบแก้วมณี(ใช้เก็บน้ำไว้ประพรมสวรรค์และโลก),คันศร,หอยสังข์หรือดอกบัว   ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตราสัญญาลักษณ์เป็นสีทอง ไปเกษตรศาสตร์เมื่อไร จะถ่ายรูปปั้นองค์จริงมาให้ดูนะครับ

                                                   <p style="text-align: center"></p> <p align="justify">
  พาหนะของพระองค์ ก็ปรากฏในหลายลักษณะ หากเป็นภาพเขียนมักเป็นรูปจระเข้ บ้างก็ว่าทรงราชรถเทียมหงส์เจ็ดตัว บ้างก็ว่าเป็นมังกร แต่หากเป็นความเชื่อของไทย มักจะให้ทรงนาค เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพงศาวดารจีนว่าพญานาคมีหน้าที่ให้น้ำ วิมานของพระองค์อยู่บนยอดเขาปุษปคีรี (ภูเขาดอกไม้ ซึ่งตั้งอยู่ใต้น้ำ) ในเมืองวสุธาหรือสุขา ทางทิศตะวันตก (แถวๆชายแดนกาญจนบุรีหรือเปล่า อิอิอิๆๆ)
</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">                                      
  พระพิรุณ...ในสมัยต่างๆ

  ในสมัยพระเวท(ยุคต้นของศาสนาพราหมณ์) จะนับถือพระพิรุณเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะนอกจากจะเป็นเทพแห่งน้ำและฝนแล้ว ยังเป็นเทพผู้สร้างจักรวาลและโลกทั้งสามคือ ท้องฟ้า พื้นดิน และอากาศด้วยมายา ทรงบันดาลให้ฝนตกลงมาเป็นน่านน้ำเพื่อยังชีวิตทั้งปวงให้คงอยู่ พระพิรุณรักษาความสุขสวัสดิ์ของมนุษย์ และเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เปี่ยมไปด้วยเมตตา และทรงเกลียดการกล่าวเท็จและผิดคำมั่นสัญญาเป็นที่สุด ผู้ใดมีความสัตย์ ก็จะบันดาลให้มีความสุข หากผู้ใดกล่าวเท็จ ก็จะลงทัณฑ์ โดยให้เจ็บป่วยเป็นโรคท้องมาน(โรคที่น้ำขังในท้องมากจนท้องโตเหมือนหญิงมีครรภ์)
</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">  จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าหากจะให้คำมั่นสัญญากัน ต้องดื่มน้ำสาบานอ้างพระพิรุณเป็นพยานรู้เห็น และเชื่อว่าถ้าฝ่ายใดทรยศต่อน้ำสาบาน พระพิรุณจะทรงช่วยจัดการลงโทษผู้นั้นให้ จึงถือเป็นต้นกำเนิดของพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และยังเชื่อกันอีกว่าทรงเป็นธุระในการพิพากษาโทษคนที่ตายแล้ว ด้วยทรงรู้ความลับทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกสำหรับตราพระพิรุณทรงนาคนี้ไทยใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เป็นตราประจำฝ่าย "นา" ของจตุสดมภ์แล้วสืบทอดมาจนถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p> <p align="justify">   ฝากว่าท่านใดดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วโกงกินบ้านเมือง ระวังพระพิรุณท่านมาลงโทษนะครับ อิอิอิๆๆ</p> <p align="justify"></p> <p align="justify">   พรุ่งนี้ผู้เขียนและพี่เอกจะไปช่วยอบรมครูกรุงเทพมหานคร ฝากทักทาย blogger หน้าใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ   ขอไปทำงานก่อน ถ้าทำไม่เสร็จ  พระอาจารย์ supervisor อาจมาเข้าฝันทวงงานได้ อิอิอิๆๆ   </p> <p align="center">                      </p> <p align="center"></p> <p align="justify"></p> <p align="justify"> ขอบคุณข้อมูลจาก  </p> <p align="justify"> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   </p> <p align="justify">  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  </p> <p align="justify"> และ  http://kucity.kasetsart.org/kucity/WebFormDetailBoard.aspx?BRD_ID=15285&PAGE=1http://www.pantown.com/content.php?name=content2&area=3&id=20971 </p> <p align="justify"> </p>