ฝนตก….มาดูประวัติพระพิรุณดีกว่า…

บันทึกของนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติพระพิรุณ

    ผู้เขียนชอบดูน้ำฝน พอดูฝนตกแล้วคิดถึงชาวไร่ ชาวนา กลิ่นโคลน สาบควาย(สมน้ำหน้าโดนสาปเสียเลย) วันนี้ฝนตกลงมามากเลย แต่งานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกยังไม่เรียบร้อย เลยต้องรีบปั่น

 

  จากข้อมูลบอกว่า พระพิรุณหรือพระวรุณนี้ คนไทยนับถือกันมาแต่โบราณกาลด้วยเป็นเทพเจ้าแห่งฝน ผู้บันดาลความชุ่มฉ่ำสู่พื้นโลก ในคัมภีร์ไตรเภทว่าเป็นโอรสองค์โตของ พระกัศยปเทพบิดร กับพระนางอทิติเทพมารดร ทรงมีพระเชษฐาร่วมพระบิดาพระมารดาเดียวกันอีก ๗ องค์ ซึ่งรวมพระอินทร์และพระอาทิตย์เข้าไปด้วย ดังนี้ 


 ๑.พระวรุณาทิตย์(พระพิรุณ Rain)  ๒.พระมิตราทิตย์ ๓.พระอริยมนาทิตย์  ๔.พระภคาทิตย์  ๕.พระองศาทิตย์ ๖.พระอินทราทิตย์(พระอินทร์ Indra) ๗.พระธาตราทิตย์ ๘.พระสุริยาทิตย์(พระอาทิตย์ Sun


  ผู้อ่านจะเห็นได้ว่าทุกองค์มีคำว่าอาทิตย์อันหมายถึงเกิดจากนางอทิติต่อท้ายนามทุกพระองค์ แต่พระอาทิตย์ที่หมายถึงดวงตะวันซึ่งเป็นเทวดานพเคราะห์ คือพระสุริยาทิตย์โอรสองค์ที่แปด

       

   รูปลักษณ์ของพระวรุณาทิตย์ (พระพิรุณ)มักเป็นเทพเพศชายที่งดงามมาก มีผิวกายสีต่างกันไปตามคติ เท่าที่รวบรวมได้มี ๕ นิมิต ดังนี้
  ๑.กายสีเมฆหมอก(เทา)ทรงเครื่องประดับสีเหลือง  ๒.กายสีขาว ทรงเครื่องประดับสีเขียวมรกต  ๓.กายสีแดง(ตามตำราของ ธิเบต เพราะเป็นวงศ์พระอาทิตย์)  ๔.กายสีขาว ทรงเครื่องประดับมุก   ๕.กายสีขาวทรงเครื่องประดับทอง 

    

    

  จะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าทรงมีกายสีขาว ตามคัมภีร์ของมหายาน เพราะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เทวรูป หรือตราสัญลักษณ์ของพระพิรุณนั้น มักนำมาจากนิมิตที่ ๕ ซึ่งมีสองกร กรขวาทรงพระแสงดาบหรือพระขรรค์ชัย กรซ้ายปางประทานอภัย(วรท) แต่บางแห่งว่ามี ๔ กร หรือ ๖ กร ในพระหัตถ์ถือ อาโภค(ร่มรูปร่างคล้ายเศียรนาค) , บ่วงนาคราช(นาคขดในลักษณะเป็นบ่วง ใช้คล้องบุคคลกล่าวเท็จไปลงทัณฑ์) (น่าจะมาจับแถวบ้านเราในกรุงเทพมหานครบ้างเหนอะ), คนโทหรือหีบแก้วมณี(ใช้เก็บน้ำไว้ประพรมสวรรค์และโลก),คันศร,หอยสังข์หรือดอกบัว   ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตราสัญญาลักษณ์เป็นสีทอง ไปเกษตรศาสตร์เมื่อไร จะถ่ายรูปปั้นองค์จริงมาให้ดูนะครับ

                                                   <p style="text-align: center"></p> <p align="justify">
  พาหนะของพระองค์ ก็ปรากฏในหลายลักษณะ หากเป็นภาพเขียนมักเป็นรูปจระเข้ บ้างก็ว่าทรงราชรถเทียมหงส์เจ็ดตัว บ้างก็ว่าเป็นมังกร แต่หากเป็นความเชื่อของไทย มักจะให้ทรงนาค เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพงศาวดารจีนว่าพญานาคมีหน้าที่ให้น้ำ วิมานของพระองค์อยู่บนยอดเขาปุษปคีรี (ภูเขาดอกไม้ ซึ่งตั้งอยู่ใต้น้ำ) ในเมืองวสุธาหรือสุขา ทางทิศตะวันตก (แถวๆชายแดนกาญจนบุรีหรือเปล่า อิอิอิๆๆ)
</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">                                      
  พระพิรุณ...ในสมัยต่างๆ

  ในสมัยพระเวท(ยุคต้นของศาสนาพราหมณ์) จะนับถือพระพิรุณเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะนอกจากจะเป็นเทพแห่งน้ำและฝนแล้ว ยังเป็นเทพผู้สร้างจักรวาลและโลกทั้งสามคือ ท้องฟ้า พื้นดิน และอากาศด้วยมายา ทรงบันดาลให้ฝนตกลงมาเป็นน่านน้ำเพื่อยังชีวิตทั้งปวงให้คงอยู่ พระพิรุณรักษาความสุขสวัสดิ์ของมนุษย์ และเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เปี่ยมไปด้วยเมตตา และทรงเกลียดการกล่าวเท็จและผิดคำมั่นสัญญาเป็นที่สุด ผู้ใดมีความสัตย์ ก็จะบันดาลให้มีความสุข หากผู้ใดกล่าวเท็จ ก็จะลงทัณฑ์ โดยให้เจ็บป่วยเป็นโรคท้องมาน(โรคที่น้ำขังในท้องมากจนท้องโตเหมือนหญิงมีครรภ์)
</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">  จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าหากจะให้คำมั่นสัญญากัน ต้องดื่มน้ำสาบานอ้างพระพิรุณเป็นพยานรู้เห็น และเชื่อว่าถ้าฝ่ายใดทรยศต่อน้ำสาบาน พระพิรุณจะทรงช่วยจัดการลงโทษผู้นั้นให้ จึงถือเป็นต้นกำเนิดของพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และยังเชื่อกันอีกว่าทรงเป็นธุระในการพิพากษาโทษคนที่ตายแล้ว ด้วยทรงรู้ความลับทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกสำหรับตราพระพิรุณทรงนาคนี้ไทยใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เป็นตราประจำฝ่าย "นา" ของจตุสดมภ์แล้วสืบทอดมาจนถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p> <p align="justify">   ฝากว่าท่านใดดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วโกงกินบ้านเมือง ระวังพระพิรุณท่านมาลงโทษนะครับ อิอิอิๆๆ</p> <p align="justify"></p> <p align="justify">   พรุ่งนี้ผู้เขียนและพี่เอกจะไปช่วยอบรมครูกรุงเทพมหานคร ฝากทักทาย blogger หน้าใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ   ขอไปทำงานก่อน ถ้าทำไม่เสร็จ  พระอาจารย์ supervisor อาจมาเข้าฝันทวงงานได้ อิอิอิๆๆ   </p> <p align="center">                      </p> <p align="center"></p> <p align="justify"></p> <p align="justify"> ขอบคุณข้อมูลจาก  </p> <p align="justify"> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   </p> <p align="justify">  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  </p> <p align="justify"> และ  http://kucity.kasetsart.org/kucity/WebFormDetailBoard.aspx?BRD_ID=15285&PAGE=1http://www.pantown.com/content.php?name=content2&area=3&id=20971 </p> <p align="justify"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก(ขจิต ฝอยทอง)#ฝนตก….มาดูประวัติพระพิรุณดีกว่า…#ประวัติพระพิรุณ

หมายเลขบันทึก: 134817, เขียน: 04 Oct 2007 @ 13:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 37, อ่าน: คลิก


ความเห็น (37)

เขียนเมื่อ 
 • ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ ขจิต ทำวิทยานิพนธ์เสร็จทันเวลานะครับ
 • สมแล้วครับที่อาจารย์ชอบฝน ผมได้ดูฝนตกทุกครั้งที่เข้ามาชม blog ของอาจารย์ครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่P
 • มากครับ
 • ช่วงนี้ฝนตก
 • ขับรถหรือซุ่มดักจับสินค้าหนีภาษีบริเวณไหนก็ระวังด้วยนะครับ
 • ดูแลสุขภาพบ้างนะครับ
เขียนเมื่อ 
 • คุณน้องขาอิอิ...แอบเล่าเรื่องพระพิรุณ..ต้อนรับพายุเลกิมาเลย
 • จะมาบอกว่าพี่เป็นหลานพระพิรุณด้วยคะ
 • ก็พี่เป็นพวก KU ไง (ให้อ่านว่าเคยูคะ..ห้ามอ่านเป็นอย่างอื่นนะ)เลยมีเลือดสีเขียวมาอีกส่วน
 • อิอิ..พี่เป็นพวกเลือดหลายสีคะ...ชอบเกษตรคะ..ต้นไม่ร่มรื่น...แถมมีรถเมล์วิ่งในมหาวิทยาลัยด้วยนะ(สมัยพี่เรียน 1 บาท ตลอดสายคะ)....คิดดูกว้างแค่ไหน...ไม่รู้ว่าราคาตอนนี้กี่บาทแล้ว...ใครรู้ช่วยบอกที
 • ได้วันเดินทางหรือยังคะ...ชาวบล็อกจะได้ไปส่งไงจ๊ะ
เขียนเมื่อ 
 • ท่านพี่..

ต้อมแวะมาอ่านประวัติพระพิรุณ  และจะมาซิบ ๆ ว่าที่บันทึกคุณซูซาน   ท่านพี่ถูกเผาจนเกรียมเลย  haha  ไม่รู้ตัวเลยหรือไง?  ^_^

เขียนเมื่อ 
 • อ่านประวัติพระพิรุณ (วรุณ) แล้วได้รู้ที่มาของการดื่มน้ำสาบานด้วย..

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่P
 • มากครับ
 • มีเลือดหลายสีคล้ายกันเลย
 • ฮ่าๆๆๆ
 • เริ่มงง กับตัวเอง
 • พายุชื่อ เกเรก็มา ใช่ไหมครับ
 • อิอิอิๆๆ
 • ขอบคุณน้องต้อมP
 • จะตามไปดู
 • อุตส่าห์ตามมาบอก
 • จะให้พี่อ๊อดเลี้ยงขนม
 • อยากกินอะไรดี
 • เมล็ดทานตะวันก็หมดแล้ว
 • ขอบคุณอาจารย์P
 • มากครับ
 • ฝนที่สุรินทร์ตกไหมครับ

    แวะมาอ่านประวัติพระพิรุณ  ขอบคุณมากครับ

    คำว่า สาบควาย   กับ  สาปควาย

     คำไหนถูกครับ ขออภัยไม่มั่นใจ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณลุงวอ
 • มากครับ
 • แก้ไขแล้วครับ
 • สาบ แปลว่าเหม็น
 • สาป แปลว่า คำให้ร้าย
 • เสียวแปลว่า....อิอิอิๆๆ

เขียนเมื่อ 
 • อ.ขจิตคะ
 • "สาบ" คำนี้ ภาษาท้องถิ่นสุรินทร์ แปลว่า "จืด" ค่ะ (หมายถึงความเค็มน้อย)...อิอิ...ภาษาเขมรวันละคำ
เขียนเมื่อ 
 • เป็นความรู้ใหม่เลยครับ
 • ได้เรียนภาษาใหม่ด้วย
 • แสดงว่าพี่สาบ
 • ก็แปลว่าพี่จืด อ้าวพี่หน่อยเด็กรักป่า
 • จะตามมาไหมเนี่ย
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  มองไปข้างนอก พบเห็นพระพิรุณ กลุ่มใหญ่ กายออกเทาดำ อยู่เต็มท้องฟ้า คาดว่าจะทรงความยุติธรรมประทานน้ำ ไปทั่วเมืองชลในคีนนี้ค่ะ

แจ้งเพื่อทราบ

เขียนเมื่อ 
 • วันนี้คุณหมีเชอรี่ได้รับความรู้เพิ่มอีกแล้ว  นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ชอบเข้ามาอ่าน
 • มาแนวคิขุนะคุณขจิต  พาเจ้าปิกาจู้มาด้วย
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

      ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่นำเรื่องประวัติของพระพิรุณมาให้อ่านและได้รู้ว่าท่านคือเทพแห่งฝนผู้บันดาลความชุ่มฉ่ำมาสู่พื้นโลก  ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ดิฉันจะขอร้องท่านว่าอย่าให้ฝนตกเลยให้อาจารย์จะเดินทางถึงโรงเรียนวัดปากบ่อก่อนอาจารย์จะได้เดินทางสะดวกค่ะ  และขอให้อาจารย์ทำวิทยานิพนธ์เสร็จไว ๆ นะคะขอเอาใจช่วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ เข้ามาเยี่ยมชม และก็ไม่ผิดหวัง ได้ความรู้เพิ่มเติม และโชคดีที่พาร่มมาด้วยค่ะ เลยไม่เปียกฝน

 • สวัสดีค่ะ อ.ขจิต
 • แวะตามมาขอบคุณค่ะ
 • วันนี้ที่ยะลา ฝนยังไม่ตกเลยล่ะค่ะ
 • ก็เลยต้องมาพึ่งสายฝนจากอาจารย์ อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ ที่นำเสนอประวัติพระพิรุณ ทำให้ได้สาระเพิ่มมากขึ้น
เขียนเมื่อ 
 • ตกลงว่าเข้า กทม.ตอนไหนครับ
 • ฝนตกถนนลื่นเดินทางโดยโชคดีและปลอดภัยนะครับ

แวะมาเพราะคิดถึงและอ่านเรื่องราวดีๆ ตามประสาคนชอบสายฝนเหมือนกัน และก็....จะลาไปเที่ยวกับน้องอินและสหายสัก 3 วัน....โชคดีนะคะ..น้องชาย..

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณหมีP
 • นึกว่าเป็นการ์ตูนธรรมดา
 • เพิ่งสังเกตว่าเป็นปิกาจู้ 
 • ขอบคุณพี่รุ่งP
 • อยากดูภาพหมู่บ้านที่พี่เล่าจัง
 • ขอบคุณ
 • มากครับ
 • ไปทักทายแล้วนะครับ
 • ขอบคุณคุณครูP
 •  มากครับ
 • รออ่านบันทึกใหม่นะครับ
 • ขอบคุณคุณเลขาP
 • มากครับที่แวะมาอ่าน
 • ขอบคุณคุณP
 • มากครับ
 • ที่โคราชฝนตกทั้งวัน
 • เลยอดไปวิ่งเลยครับ
 • ขอบคุณพี่สมนึกP
 • คุยกับพี่อ้อยแล้วครับ
 • คงไปตอนเช้าพรุ่งนี้
 • สงสัยต้องไปแต่เช้าเลย
 • ขอบคุณพี่P
 • มากครับ
 • ไปเที่ยวไหน
 • ไปเที่ยวเผื่อด้วย
 • อยากเห็นภาพน้องอิน
 • ครับผม
เขียนเมื่อ 
 • ถ้ากลัวรถติดหรือถ้าไม่อยากนั่งแท็กซี่  แนะนำให้ขึ้นรถไฟฟ้าบนดินนะครับน้องขจิต
 • หรือจะให้ขี่มอเตอร์ไซด์ไปส่ง ..เอาไหม
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับพี่สมนึก
 • มีพี่เอกชัย
 • ตามไปด้วย
 • กลัวพี่สมนึกขับซิ่ง
 • ฮ่าๆๆ
 • คาดว่าไม่นั่งรถไฟฟ้าก็จะวิ่งไป
 • ฮ่าๆๆๆ
 • พี่ครับ
 • พี่กลัวฝนรึเปล่าครับ
 • อิอิ
เขียนเมื่อ 
 • บ่ย่านดอก
 • อิอิอิ
 • ขอบคุณน้องP
 • ที่มาทักทาย
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอีก รอบค่ะอาจารย์

ได้แรงเชียร์จากอาจารย์ก็เลยเขียนบันทึกใหม่แล้วค่ะ มีรูป....มาฝากด้วยนะคะตามไปดูได้เลยค่ะ

อาจารย์ค่ะพรุ่งนี้ขอให้อาจารย์เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ P อ.ขจิต
 • มาช้าดีกว่าไม่มา
 • สมัยเรียนเกษตรที่วิทยาลัยมีรูปปั้น(อนุสาวรีย์)พระพิรุณทรงนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพวกเกษตรเรา
 • ให้นักเรียนได้กราบไว้ทุกวันตอนเข้าเรียน/เย็น
 • แต่ไม่เห็นใครบอกประวัติสักคน
 • จนถึงทำงานสัญลักษณ์ของกระทรวง/กรมก็ยังเป็นพระพิรุณทรงนาค
 • ขอบคุณอาจารย์มาก
เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยม...คุณ

P
ชอบใจคำเหล่านี้ครับ...  ฝากว่าท่านใดดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วโกงกินบ้านเมือง ระวังพระพิรุณท่านมาลงโทษนะครับ อิอิอิๆๆ

สวัสดีครับ

 • คนที่กินน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่า ตอนกินเขาพุดงี้ครับ หลังจากที่สาบานแล้วตอนกินก้บ่นคาถาว่า อิมัง สัจจวาจัง ปัจจุจะรามิ และก้คิดเป้นภาไทยว่า ข้าพเจ้าถผุกบังคับให้สาบาน เมื่อข้าพเจ้ากินแล้วจงอย่ามีอันตราย กกหมายมีไว้สำหรับคนที่ไม่มีอำนาจ ส่วนผมอยู่เหนือกฏหมาย สาธุๆๆๆ
 • อันนี้ถามคนที่เป็นรัฐมนตรีมา เขาบอกว่าเขาว่าอย่างนี้จึงรวยรู้เรื่อง  (ถ้าใครทรยศบ้านเมืองไทยผมอยากให้มันรวยไม่รู้เรื่อง...จะได้เป็นบ้าไง คิค) แต่ตอนนี้ทุกคนรวยรู้เรื่องแล้วกำลังกัดกันเองอีกต่างหาก...
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับอ.ขจิต
 • ดีจังเลยครับ ได้ทบทวนความรู้เดิม.....เรียนตั้งแต่ปี1 ในเรื่องของเทพเจ้าต่างๆครับ......แทบจะลืมไปหมดแล้ว
 • ขอบคุณอ.ขจิตครับ
เขียนเมื่อ 
 • ค้นข้อมูล วุ่นมั้ยยยยย
 • บล๊อก กับ วิทยานิพนธ์ ให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากัน จ๊ะ......เนี่ยยยย.....
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณครูP
 • มากครับ
 • ตามไปดูแล้วครับ
 • ขอบคุณพี่ยาวP
 • สบายดีนะครับ
 • ฝนตกมามากเลย
 • ดีใจที่มีประโยชน์ครับ
 • ขอบคุณท่านP
 • มากครับ
 • ดีใจที่ชอบครับ
 • จะโดนปิดบล็อกไหมครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านอาจารย์P
 • มากครับ
 • โห เป็นความรู้ใหม่ครับ
 • มิน่าถึงโกงกันจัง
 • ขอบคุณอาจารย์P
 • มากครับผม
 • เรียนด้วยหรือครับ
 • วิชาอะไร
 • เคยเรียนแต่เทพนิยายกรีกและอเมริกัน
 • ขอบคุณป้าแดงP
 • มากครับ
 • ถามที
 • น้องหนาวไปเลย
 • เลือกบล็อกครับ
 • ฮิฮิฮิๆๆ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ..

สองสามวันที่ผ่านมา  ฝนตกติดต่อกันอย่างไม่รู้เหนื่อย   แต่เช้าวันนี้หายต๋อมไปเลยครับ..

ขอบคุณสาระดี ๆ  ในบันทึกนี้  นะครับ

และแน่นอนครับ  จะเกาะติดให้กำลังใจบล็อกเกอร์ใหม่...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิต พี่หายไปพักหนึ่ง คิดถึงนะคะมีภาพที่เตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ สำหรับหนุ่มชอบดอกรัก แถมบานไม่รู้โรยให้ด้วย สดชื่นรับฝนเลยล่ะ

Flower+turtle

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ขจิต

แวะมาทีไรได้ความรู้ดีๆจากอาจารย์เสมอ

จะพยายามแวะมาบ่อยๆนะคะ

นายพราน
IP: xxx.120.106.145
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

ผมเด็ก ม. เกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน

มาหาอ่านประวัติพระพิรุณ

ไม่นึกว่าจะได้เจออาจารย์ ม.เรา

สวัสดีครับอาจารย์

KU
IP: xxx.108.76.241
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ เข้ามาอ่านเรื่องพระพิรุณ ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

นพดล
IP: xxx.144.220.243
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์

ไม่ทราบว่าอาจารย์พอมีประวัติพระพิรุณฉบับแปลภาษาอังกฤษบ้างหรือไม่ครับ

พอดีมีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งของเยอรมันท่านสนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย

และมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเคยมาสอนที่ม.เกษตร

ซึ่งตอนนี้ท่านเกษียนไปนานแล้ว แต่ท่านก็ยังสนใจเรื่องราวต่างๆของไทยอยู่

โดยขณะนี้ท่านพยายามรวบรวมและศึกษาประวัติของพระพิรุณอยู่ครับ

หากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยส่งข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษมาให้ผมทางเมลด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นพดล

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ