จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการวิชาการ
จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2549 แบ่งเป็นโครงการเดี่ยว จำนวน 47 โครงการ โครงการสหสาขา จำนวน 17 โครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประเมินผลและติดตาม ศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ดีใจครับที่เห็น Blog นี้ กรุณาลงความก้าวหน้าของโครงการ เนื่องจากผ่านไปแล้ว หนึ่งไตรมาส และ ขอผลการประเมินโครงการ KKU_Innovation Show 2006 เบื้องต้นด้วยครับ เนื่องจากจะมีการทำ AAR ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๖

JJ