จากประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เข้ามาทำงานที่สำนักหอสมุด ""ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานในวันที่  4 มิถุนายน 2540จนถึงปัจจุบัน เป็นเวาลา ประมาณเกือบ 8 ปี แล้ว "" ก็มีทั้งสนุกและอุปสรรคการทำงานมากหลาย  แต่ก็เป็นความสุขไปอีกแบบของชีวิตในวัยทำงาน ได้เจอกับปัญหาต่าง ๆก็มีความประทับใจในตัวพี่ๆ เพี่อนๆๆ  ผู้ร่วมงาน  ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคนเก่า เริ่มตั้งแต่ พี่พรนภา พี่อำนาจ และมาถึงพี่ศศิธร  ทั้งหมดเป็นหัวหน้าที่ค่อยให้คำปรึกษาในการทำงาน ค่อยสอนหลักการทำงานและค่อยแนะนำการใช้งานเทคนิคการทำงานอยู่ตลอดเวลา  จากเมื่อก่อนทำงานบันทึกข้อมูลจากการนั่งกรอกรายละเอียดลงแผ่นกระดาษทุกเล่ม แต่ก็พัฒนาตัวเองด้วยพี่ๆ หัวหน้าได้สอนจนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งลงรายการเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ  มีแค่หนังสือหนึ่งเล่มก็ทำการลงรายละเอียดได้เลย