อินเตอร์เน็ต ช้า....หันมาใช้ ระบบ ADLS ดีกว่า

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ADSL

 

เรื่องของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสำหรับคนกรุงแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมด๊า ธรรมดา แต่สำหรับนักท่องเน็ตที่อยู่ต่างจังหวัดดูเหมือนถูกลืมมาตลอด แต่สำหรับปี 2549 นี้กำลังจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ในเมืองไทยที่บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกำลังจะขยายสู่ทั่วประเทศ จนอาจจะได้เห็นสิ้นปีนี้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะครองเมือง(ไทย)

ข้อดีของระบบ ADLS คือสามารถใช้โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต พร้อมกันได้ ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพทท์ ไม่คิดเป็นชั่วโมง แต่จะเหมาจ่ายรายเดือน เช่น 590 บาทต่อเดือน ใช้ได้ไม่อั้น ความเร็ว 256 Kbpsแต่ถ้าเป็นแบบเก่าที่ใช้กันอยู่ความเร็วเต็มที่แค่ 56 Kbps

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)