เครือข่ายการเรียนรู้สกลนคร

กลยุทธหลัก

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

2.  ตลาดนัดความรู้

3.  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ/เครือข่ายพันธมิตร

4.  ประชุมทีมงานในประเด็นหลัก 5 เรื่อง ได้แก่ DM/DHF/IC/ER/LR

5.  จัดทำ Mapping องค์ความรู้ก่อน-หลังดำเนินการ

6.  จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ / Best practice ใน 5 ประเด็นหลัก

7.  การคัดเลือก รพ./สสอ./ศสช. ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมดีเด่น

8.  การประเมินรับรอง รพ. โดย พรพ. บันไดขั้นที่ 1 = 1 แห่ง , บันไดขั้นที่ 2 = 8 แห่ง HA/HPH = 5 แห่ง และ HPH = 1 แห่ง

9. การประเมินรับรองคุณภาพ โดย QRT จังหวัดสกลนคร ศสช. 112 แห่ง

10. การตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลนอก โดยสำนักการพยาบาล รพ. 19 แห่ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการเรียนรู้สกลนคร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 13430, เขียน: 26 Jan 2006 @ 12:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)