วันนี้เข้าห้องเรียนเพื่อสอนตอน ๘.๓๐ น. ไม่มีนักศึกษาซักคนเดียวในห้องเรียน อาจเป็นเพราะอากาศหนาวเลยไม่อยากลุกมาเรียนอาจเป็นได้ ออกไปยืนดูนก ดูต้นไม้ที่นอกห้อง ตึกทั้งตึกว่างเปล่า ไม่มีนักศึกษาสักคน เลยดูนกแทน วันนี้นกกระพือปีกเร็วจังสงสัยหาวิธีแก้หนาวให้ตัวเอง

ผ่านไป ๕ นาทีได้ยินเสียงนักศึกษาวิ่งขึ้นตึกมากลุ่มหนึ่ง ตะโกนกันว่าอาจารย์มาแล้ว และเด็กกลุ่มนี้ก็จะมาก่อนเพื่อนคนอื่นๆเสมอ แล้วผู้สอนก็เริ่มเปิดเครื่องฉายแผ่นใส เพื่อเล่าให้ฟังเรื่องมลพิษทางสารกำจัดศัตรูพืช มลพิษทางเสียง และมลพิษในอาหาร (เรื่องสุดท้ายผู้สอนจะถนัดที่สุด) ในขณะที่สอนก็จะมีนักศึกษาทยอยเข้ามาเรื่อยๆ แต่มาถึงนักศึกษาคนหนึ่งวันนี้มาแต่ที่แล้วมาขาดไปทั้งหมด ๘ ครั้งจึงบอกด้วยความหวังดีว่าให้ไปยกเลิกวิชานี้ซะ เพราะอย่างไรก็ไม่ผ่าน เรียน ๑๖ ครั้ง มาเรียน ๕ ครั้งไม่มาสอบกลางภาค มาอ้อนวอนขอทำงานส่ง ๑๐.๓๐ น.จดและฟังคำอธิบายเสร็จให้เข้ารับฟังสัมมนาเพื่อจะได้รับความรู้มีคนเข้าเพียง ๑๕ คนได้ เข้ามาก็จะมีคนที่มากลุ่มแรกที่ตั้งใจฟังและจด

สัมมนาที่ให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน (นำมันที่ใกล้จะหมดจากโลก)การสัมมนาจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อาแลกเปลี่ยนและให้ความกระจ่างกับคนเข้ารับฟัง แต่ผู้พูดก็ไม่พร้อมผู้ฟังก็ไม่ตั้งใจ วันนี้คงไม่ได้อะไรมากนัก

ต้องไปสอนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาเคมีแล้วค่ะ