การผลิตมะนาวพันธุ์ตาฮิติ ที่มีผลใหญ่ เปลือกหนา คนไทยไม่ค่อยนิยมรับประทานแต่กลับขายส่งต่างประเทศได้ดี โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย  ฮ่องกงและไต้หวัน ซึ่งนิยมมาก    

นายกรอม  อัมพวัน อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่9 บ้านหนองศรีไพรรัตน์ ตำบลวังตะแบก  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกรเจ้าของสวนมะนาวพันธุ์ตาฮิติ ได้เล่าให้ฟังว่าในพื้นที่ 25 ไร่ ได้ปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิติ ระยะปลูก 8X8 เมตร รวมจำนวน 2,000 ต้น มีมะนาวอายุตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี หลังจากปลูกมะนาวไปแล้วอายุประมาณ 3 ปีก็เริ่มให้ผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวได้

 

          มะนาวพันธุ์ตาฮิติ   เป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้านทานต่อโรคทุกชนิดที่เกิดกับมะนาวหรือพืชตระกูลส้ม  ให้ผลิตทั้งปี  โดยไม่ต้องบังคับให้ออกนอกฤดู  โดยจะให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงฤดูฝน  ส่วนการดูแลรักษา เพียงแค่ใส่ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ ปีละ 2 ครั้ง พร้อมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปีละ2 ครั้ง และถ้ามีแมลงศัตรูพืชรบกวน  ก็จะใช้น้ำหมักที่สกัดจากสมุนไพร   ฉีดพ่นโดยไม่ต้องใช้สารมีแม้แต่น้อย  สำหรับการให้น้ำต้องให้ตลอดทั้งปี   เพราะมะนาวพันธุ์นี้ไม่ชอบความแห้งแล้ง

 

           มะนาวพันธุ์ตาฮิตินี้ เมื่อเริ่มออกดอก ให้นับไปอีก 5-6 เดือน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ เริ่มอายุได้ 5 ปีขึ้นไปต้นใหญ่ จะให้ผลผลิตได้ถึง 500 ลูก ต่อต้น จนต้องใช้ไม้มาค้ำยันเพื่อรับน้ำหนัก ไม่ให้กิ่งมะนาวหัก จากความดกของผลมะนาว โดยเฉลี่ยมะนาวตาฮิตินี้ จะมีน้ำหนัก ประมาณ 12 ลูกต่อ 1 กิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งจากสวน ไม่คัดขนาด ถ้าในช่วงฤดูฝนที่มีมะนาวออกมาก ราคา จะเหลือลูกละ 50 สตางค์ แต่ถ้าเป็นในช่วงหน้าแล้งมะนาวขาดตลาด ราคาจะพุ่งสูงขึ้ไปถึง ลูกละ 2.50  บาท ทำให้ในแต่ละปปีเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายมะนาวตาฮิติ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เหลือเงินประมาณ 6-7 แสนบาททุกปี

 

            สำหรับการตลาด นายกรอม ได้เล่าต่อว่า ปรกติตนเองจะขายมะนาวให้คุณจารุนีย์ โนนประสาท  ซึ่งมารับซื้อมะนาวจากสวน เป็นประจำ แล้วก็จะส่งไปเข้าโรงงานเพื่อแว๊กผลมะนาวให้ผิวมีความสวยงาม จากนั้นเอเย่นต์จึงจะจัดส่งไปขายในต่างประเทศต่อไป

   

           แต่ทางศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังตะแบกและสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องที่ใกล้เคียงได้รวมกลุ่มกันปลูก ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ้นประมาณ  500 ไร่

    แหล่งข้อมูล (1) นายกรอม อัมพวัน บ้านเลขที่ 129 หมู่9 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร(โทร.087-2061310 )  

                    (2) สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย (โทร .055-761008 )

                        (3) คุณประทุมวัน บัวเผี่ยน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว. (เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังตะแบก)