รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

TQA

ระหว่างวันที่ 23-25 ได้มีโอกาสไปอบรม TQA  Criteria ซึ่งก่อนไปอบรมทราบว่าต้องอบรมเต็มเวลา  แต่ในใจคิดว่าไม่เป็นไร  คงโดดได้ เหมือนการอบรมอื่น ๆ

วันแรกที่ไปอบรม ที่ผู้เข้าอบรมท่านหนึ่งมาสายเกือบสองชั่วโมง ผู้ดูแลวิชาก็กล่าวในที่ประชุมก่อนไปทานอาหารกลางวันว่า ผู้เข้าอบรมไม่สามารถมาสายเกินกว่า 15 นาทีได้ และ ก็ไม่สามารถแวบกลับบ้านในช่วงบ่ายได้เหมือนกัน (แต่อนุญาตสำหรับท่านที่มาสายในวันนี้ เพราะได้โทรแจ้งล่วงหน้า เพราะประสบอุบัติเหตุจริง)

ดิฉันเองก็เลยถามว่าโดดไม่ได้จริง ๆ หรือ ขอโดดสักสองชัวโมง เพื่อกลับมาทำงานได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ ถ้าโดดจะไม่ได้รับประกาศและตัดสิทธิ์ในการอบรมวิชาต่อไป เจ้าหน้าพูดจริงจังมาก และถือเป็นพันธะที่ต้องปฏิบัติตาม

โชคดีที่ รองฯ ช่วยทำหน้าที่วิทยากรกรแทนในวันสรุปผลการประเมินระดับคณะวิชาให้ ทำให้ไม่ต้องโดด

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้คุยกับผู้เข้าอบรมท่านหนึ่ง ซึ่งมาสาย 30 นาที ซึ่งผู้เข้าอบรมท่านนี้ก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าว่าขอเข้าสาย 30 นาที แต่ในเซ็นต์ซื่อมี mark บอกว่ามาสายน่าจะหมดสิทธิ์ในการรับประกาศฯ  ซึ่งผู้เข้าอบรมก็กำลังเจรจาว่าขอเข้าไปอบรมในรุ่นถัดไปเฉพาะวันที่ขาดได้หรือไม่ ซึ่งก็ไม่ทราบผลว่าจะเป็นอย่างไร

นิทานเรื่องนี้ทำให้สะท้อนกลับมาประเมินผลการทำงานของสำนักประกันคุณภาพ ซึ่งการหาผู้ประเมินที่มีเวลาก็ยากเต็มที ถ้าใช้กติกาข้างต้น นึกไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไร

การไปอบรมในครั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เป็นสถานศึกษามีสองแห่งคือ มก. กับ จุฬา (ระดับหัวหน้าภาค) และโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง นอกนั้นเป็นภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมหลานท่านยอมรับว่ายังไม่สามารถเป็นผู้ประเมินได้ เพราะไม่เข้าใจระบบธุรกิจ หมายถึงไม่เข้าใจว่ากระบวนการคุณภาพต้องเข้าไปแทรกในการทำงานที่ใดบ้าง ทำไมต้องทำเก็บข้อมูล (ขอใช้คำว่าเก็บข้อมูลแทนรายงาน เพราะ QA จัดทำรายงานแต่ไม่ค่อยมีผู้นำข้อมูลไปใช้) ข้อมูลนำมาใช้วิเคราะห์อะไร

หลายคนยอมรับว่าเกณฑ์ที่กำหนดใน TQA (MBNQA) นั้น หลักปฏิบัติต้องทำอย่างไร และหลายคนบ่นว่าเข้าใจยาก ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเกณฑ์ ทำให้มีคำถามว่า ถ้าจะเป็นผู้ประเมิน TQA อย่างน้อยต้องผ่านการอบรมกี่หลักสูตร และประสบการณ์ด้วยธุรกิจเป็นประสบการณ์ที่จำเป็นหรือไม่ (อาจารย์ผู้สอนบอกไม่จำเป็น) แต่อย่างหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอนสรุปให้ก็คือ ในต่างประเทศการเป็นผู้ตรวจ TQA อบรมเพื่อศึกษา case ประมาณ 4 วัน ก็สามารถเป็นได้เลย (แต่ต้องผ่านการคัดเลือก จากหน่วยงานก่อน) แต่เมืองไทยทำยาก ซึ่งสาเหตุก็มาจากกระบวนการดำเนินงานปกติ ยังไม่ได้ผนวกกับการประกันคุณภาพ (ที่จริงไม่อยากใช้เลยคำนี้ เพราะมันไม่ใช่ประกันคุณภาพอย่างเดียว) ทำให้เวลามาอบรมเลยเข้าใจในเกณฑ์ไม่ชัดเจน

 

.... วันนี้ พอแค่นี้ก่อน จะเขียนสรุปการไปอบรมให้อ่านอีกรอบ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)