และแล้ววันนี้ก็ได้ฤกษ์....เข้ามาเขียนบล็อก ขณะนี้บุคลากรสำนักหอสมุด กำลังได้รับแรงขับเคลื่อนในการเขียนบล็อก สำหรับข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณ ดร.รุจโรจน์ (อ.หนึ่ง) และพี่วันเพ็ญ ที่ได้กระตุ้นและกระตุกให้เข้ามาเขียน แต่ทั้งสองจะได้รับคำตอบเสมอ ๆ ว่า ไม่มีเวลาบ้างละ  เขียนไม่เป็นบ้างละ  แล้วแต่จะนึกคำไหนได้ก่อน ต่อไปนี้คำเหล่านี้จะไม่พูดอีกแล้วค่ะ                จะเห็นได้ว่าชุมชนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มเติมโตขึ้น โดยบุคลากรเข้ามาเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เห็นว่าทุกคนมีความสามารถ ทุกคนมีความรู้แต่ซ่อนมันไว้ ความรู้เหล่านี้คงสะสมและซ่อนอยู่มานานแล้ว ต่อแต่นี้ไปพวกเราจะเห็นความรู้เหล่านี้ออกมาเป็นเกลียวความรู้  และที่นี่ก็เป็นเวทีสำหรับพวกเรา ....และหวังว่าในไม่ช้าชุมชนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องเข็มแข็ง และเป็นศูนย์รวมความรู้ใหม่ในองค์กร ต่อไป