ทำไมต้องเกิดมา

ดวงตาข้าฯ
 แสงจ้ากระทบดวงตาข้าฯ ยามที่เปิดตาออกมองโลกครั้งแรก มันจ้าเสียจนแทบมองอะไรไม่เห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องราวที่ผ่านตาความเห็น (0)