กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย มีมากมายหลายฉบับ รวมถึงไปถึงมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องต่าง ๆ และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย มีมากมายหลายฉบับ รวมถึงไปถึงมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องต่าง ๆ และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ก. กฎหมาย แบ่งออกเป็น
   1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
            พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
            พรบ.กรมประมง พ.ศ. 2490
            พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
            พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ : www.oepp.go.th กลุ่มงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

e-mail : [email protected] ค. อนุสัญญา อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (UN convention on the law of The sea) อนุสัญญาระหว่างประเทศสำหรับการป้องกันมลภาวะทางเรือ (MARPOL) อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง (Convention on the Law of The Sea) อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง

 

(Convention of the Territorial Sea and the Contiguous Zone) อนุสัญญาว่าด้วยการทำการประมงและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง

 

(Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas) อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป

 

(Convention on the Continental Shelf, Optional Protocol of Signature

Concerning the Compulsory Settlement of Disputes)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 13374, เขียน: 25 Jan 2006 @ 20:25 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 06:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)