ผู้บริหารกับการมองเชิงระบบ

สร้างวัฒนธรรมการไม่กล่าวโทษที่ตัวบุคคล

            การใช้มุมมองเชิงระบบ เป็นการมองสิ่งที่เราคุ้นเคยด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไป เพื่อหาโอกาสและวิธีการใหม่ๆ ในการทำงาน

           การใช้แนวคิดนี้จะทำให้การมองเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม คือเห็นส่วนที่เกี่ยวข้อง มองเห็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันมากขึ้น ทำให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลได้มากขึ้น ซึ่งสำหรับผู้บริหาร หรือผู้นำแล้วเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำควรมี เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา หากผู้นำใช้แนวคิดเชิงระบบจะทำให้มองบริบทของความเป็นทั้งหมดนั้นด้วย  จะทำให้ไม้เกิดการกล่าวโทษที่ตัวบุคคล สามารถหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมองว่าเป็นความผิดที่ตัวบุคคล ต่อมาเมื่อคนนั้นลาออกไปก็อาจเกิดเหตุการณ์นั้นกับคนอื่นได้อีก ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้บริหารคาดหวัง หากผู้บริหารทบทวนสักนิด หยุดคิดสักเล็กน้อยและนำมุมมองเชิงระบบมาช่วยทบทวน จะช่วยตอบคำถามได้ว่า ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ มีใคร หรืออะไรเกี่ยวข้องบ้าง และจะแก้ปัญหาอย่างไร ทำให้บรรยากาศองค์การดีขึ้นได้ แต่สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก่อนการใช้มุมมองเชิงระบบคือ การมีสติ หากมีอารมณ์เข้ามาครอบงำแล้วอย่าว่าแต่ระบบเลยค่ะอย่างอื่นก็คงมองไม่เห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)