สุกัลยา55

กลางสัปดาห์

 อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ส่วนกองกลาง

ช่วงเช้า

     วันนี้ในช่วงเช้าเรามีหน้าที่ในการแจกข่าวที่นำมาจากโรงพิมพ์ ซึ่งพนักงานที่โรงพิมพ์จะนำมาให้ไว้ที่เคาท์เตอร์ แล้วพี่เปิ้ลก็จะนำมาให้เรานำไปแจกตามแผนกต่างๆในชั้น 5 มีแผนกการภาพ แผนกโสตทัศนูปกรณ์และแผนกผลิตสื่อและรายการ โดยแผนกผลิตสื่อและรายการนี้จะได้รับมากกว่าแผนกอื่นๆ เพราะต้องทำรายการเสียงตามสายและรายการข่าวทาง EGAT TV

ช่วงบ่าย

     ได้ทำบันทึกการโอนราคาสินค้าของแผนกการภาพโดยเราใช้โปรแกรม Excel พิมพ์ และรับข้อมูลมาจากพี่หยก การทำในส่วนนี้เริ่มตั้งแต่

      -เราใช้แผนงานที่พี่หยกทำไว้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 48 แล้วเราสร้าง Sheet ของเดือนมกราคม49 ขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่ง Sheet

      -แล้วก็คัดลอกหัวข้อเรื่องการโอนย้ายสินค้าและราคาของแผนกการภาพประจำเดือนมกราคม 49 มาวาง แล้วจึงพิมพ์ข้อความลงไป

      -ในส่วนของข้อความนั้น เราต้องพิมพ์กองที่มารับงาน ชื่อผู้รับพร้อมตำแหน่งซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเราพอสมควรเพราะเราไม่รู้ชื่อย่อของหน่วยงานนั้นๆและชื่อย่อของตำแหน่งด้วยต้องดูให้ดีเพราะอาจผิดได้

      -สุดท้ายก็พิมพ์ราคาค่าจ้างที่ได้รับพร้อมทั้งรวมผลด้วยสูตร sum เป็นอันเสร็จ

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -เราได้ฝึกการทำงานในโปรแกรม Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจมาก่อน แต่สำหรับหน่วยงานนี้ใช้เป็นส่วนมากเพราะต้องเก็บข้อมูลของแต่ละแผนกในการรับจ่ายหรือในส่วนของงานต่างๆที่เป็นบัญชีก็ต้องใช้โปรแกรมนี้ด้วย เราจึงต้องฝึกการใช้โปรแกรมนี้ให้คล่องขึ้นเพื่อจะได้ทำงานในส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)