นิลเนตร์ 45

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

23/1/2549 วันนี้โรงเรียนมีงานทำบุญโรงเรียนค่ะและหนูก็มีหน้าที่ถ่ายภาพวิดีโอเพื่อทำการออกอากาศเป็นการถ่ายทอดสดเฉพาะในโรงเรียนค่ะ โดยใช้กล้องดิจิตอลตัวใหญ่ PANASONIC ค่ะรุ่นอะไรหนูจำไม่ได้ค่ะ โดยการติดตั้งนั้นก็ติดตั้งกับขาตั้งกล้องและตั้งให้อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับมุมพิธีการเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดและไม่เกะกะเวลาลากขาตั้งกล้องด้วยค่ะ และการต่อสายก็เสียบสายแบตเตอร์รี่สำรองเอาไว้กับกล้องและเสียบสายสัญญาณการออกอากาศที่ช่องสัญญาณออกที่ตัวกล้องเมื่อเสียบเสร็จแล้วเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยก็นำกระดาษกาวติดสายไฟที่ลากอยู่กับพื้นเพื่อกันการสะดุด จากนั้นเมื่อเริ่มพิธีการก็ทำการจับภาพเอาไว้ด้วยมุมกว้างเพื่อให้เห็นพิธีการโดยทั่วและก็อาจมีการซูมเข้าซูมออกบ้างและการหันกล้องไปทางซ้าย-ขวาบ้างตามเหตุการณ์ค่ะ และเมื่อถึงเวลาการทำพิธีการต่อเนื่องก็จะจับภาพให้อยู่กับที่เช่นพิธีการพระสวด และเมื่อจับภาพให้อยู่กับที่ได้แล้วก็จะไปช่วยอาจารย์ถ่ายภาพนิ่งบ้างสลับกับเวลาว่าง ก็มีพิธีการจนถึงเวลาประมาณ 15.00 น. ค่ะและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแล้วก็เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะและกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)