นิลเนตร์ 46

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  24/1/2549  วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะหลังจากเหนื่อยมากแล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมา วันนี้ก็อยู่ประจำห้องเพื่อบริการยืม-คืนอุปกรณ์โดยในวันนี้ก็มีการขอใช้บริการห้องประชุมโดยขอให้ติดตั้ง LCD ด้วย ก็ไปติดตั้งให้ค่ะโดยเริ่มจากการต่อสายไฟไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องLCDและเปิดเครื่องจากนั้นต่อเครื่อง LCD เข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คค่ะ โดยการต่อสายช่องสัญญาณออกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไปเข้าที่ช่องสัญญาณเข้าที่เครื่อง LCD เมื่อต่อสายเครื่องLCD เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ใช้รีโมทเลือกฟังก์ชั่นการทำงานโดยก่อนอื่นต้องดึงจอโปรเจคเตอร์ลงก่อนค่ะและก็เลือกฟังก์ชั่นการทำงานและเปิดไว้ให้พร้อมใช้งาน 

  วันนี้ก็ไม่มีคนยืมอุปกรณ์มากนักค่ะก็ค่อนข้างจะสบายหน่อยแต่ก็เวลาว่างหนูก็จัดเก็บอุปกรณ์ในห้องไปเรื่อย ๆแหละค่ะก่อนจะถึงเวลากลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)